Found: 71  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนพยัญชนะในคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย : วิเคราะห์ตามแนวภาษาศาสตร์อุตมผล / วิทยานิพนธ์ ของ ...
ชื่อผู้แต่งจุม, สุนนาง
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 495.912 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาเขมรเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ โส สุเพีย
ชื่อผู้แต่งโส สุเพีย
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 495.93207 ส95ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ศิลาจารึกสดกก็อกธมเชิงวรรณกรรม = A literary analysis of the Sdok Kok Thom inscription /...
ชื่อผู้แต่งสัจภูมิ ละออ.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกPL4328 .ส62 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำยืมภาษาจีนในภาษาเขมรถิ่นไทย กรณีศึกษา : อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์/ แสงเดือน มะลิลา.
ชื่อผู้แต่งแสงเดือน มะลิลา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราช , 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำศัพท์ทหารในภาษาเขมร = The study of khmer military terms / โดย เรือตรีจุติพงษ์ มะลิซ้อน.
ชื่อผู้แต่งจุติพงษ์ มะลิซ้อน.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในการทอผ้าพื้นเมือง = The study of Surin Khmer terms in local weavin...
ชื่อผู้แต่งดวงเด่น บุญปก.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกPL4158.2 .ด52 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในประเพณีแซนโดนตา = The study of Surin Khmer terms in Saen Don Ta tr...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย รัตนพนาวงษ์.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกPL4324 .ส74 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในพิธีกรรมงานศพที่หมู่บ้านทุ่งโก ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุริ...
ชื่อผู้แต่งพระฉลอง แสนดี.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำศัพท์และสำนวนภาษาเขมรสุรินทร์ : การตั้งครรภ์ การคลอด และการอยู่ไฟ = The study of Surin khm...
ชื่อผู้แต่งพระมหาบุญล้อม เติมบุตร.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547.
เลขเรียกPL4324 .พ46 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำศัพท์ในวรรณกรรมเรื่องตึกตวนเลสาบ = The study of Khmer vocabularies in Teuk Tuonle Sap / ...
ชื่อผู้แต่งจอง, ยอนชาง.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำศัพท์ไสยศาสตร์ภาษาเขมรถิ่นอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ = The study of northern Khmer magi...
ชื่อผู้แต่งพระมหากังวล คัชชิมา.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกPL4329 .ก62 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบหน่วยคำเติมหน้าในภาษาเขมรสุรินทร์ = The study of prefixation in Surin Khmer / โดย สุธิ...
ชื่อผู้แต่งสุธิณี อึงขจรศักดิ์.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกPL4322 .ส73 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา