Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งณัฐวิภา วิริยา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกLB1731 ณ63,495.91 ณ359ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโ...
ชื่อผู้แต่งธิดา ฤทธาภัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2554.
เลขเรียก428 ธ518ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฏิบัติงานสหกิจศึกษา การศึกษาประเภทคำย่อโปรแกรมทัวร์ที่ใช้ในแผนกโเปอร์เรชั่นของบริษัทแปซิฟิค...
ชื่อผู้แต่งอิทธิพงษ์ ทรัพย์สมบูรณ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2556.
เลขเรียก001.6424 อ727ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา / ปิยะ หนูฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งปิยะ หนูฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษทแปซิฟิค เวิลด์ มีตติ้ง แอนด์ อีเว้นท์ ประเทศไทย จำกัด , ม.ป.พ.
เลขเรียก005.369 ป621ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา การศึกษาสภาพปัญหาในการกรอกแบบฟอร์มของบัตรโดยสารพนักงานของพนักงาน บริษทักา...
ชื่อผู้แต่งปนัดดา โพธิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , 2556.
เลขเรียก371.334 ป161ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา การสร้างแม่แบบการตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท บุ๊คดี จำกัด / สรัลรัตน...
ชื่อผู้แต่งสรัลรัตน์ มัณยานนท์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัท บุ๊คดี จำกัด , 2556.
เลขเรียก005.369 ส356ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาการศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่กองกำกับการ 2 กองบังคับก...
ชื่อผู้แต่งอริสรา สีดาเกี้ยม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 , 2556.
เลขเรียก428 อ398ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา