Found: 529  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงพงพี" : ตอนโมวกลี / Rudyard Kipling ; แปลโดย ม.จ.หญิง พรพิมลพรรณ รัชนี
ชื่อผู้แต่งคิปลิง, รัดยาร์ด ค.ศ. 1865-1936
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2497
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 คำรัก = 101 Words of Love / วันทิพย์ สินสูงสุด.
ชื่อผู้แต่งวันทิพย์ สินสูงสุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2541.
เลขเรียก428 ว433ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Christmas Carol : มหัศจรรย์วันคริสต์มาส / สกอตต์ ฟิชเชอร์ ; วนิดา สุขญาติเจริญ, แปล.
ชื่อผู้แต่งฟิชเชอร์, สกอตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียก428.4 ฟ326ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Dog of Flanders :หน่มน้อยเนลโลกับหมายเพื่อนยาก / David Desmond O''Flaherty.
ชื่อผู้แต่งDavid, Desmond o''flaherty.
พิมพลักษณ์Bangkok : se-education public company limited, 2006.
เลขเรียกย อ81ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA holiday Hua Hin, หนังสืออ่านเพิมเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2521
เลขเรียก428 ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA Visit To The City & Matt's Mistake : เที่ยวเมืองแสนสนุก & ชอปปิงเพลินจัง / Mary Rose, Di Taylor ; ...
ชื่อผู้แต่งโรส, แมรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAesop's Fables รวมนิทานอีสปสอนใจ / สก๊อตต์ ฟิชเซอร์ ; ชุติมา อารียะธนวัลย์, อาภาพรรณ์ โฆสิตาภา, ผู...
ชื่อผู้แต่งฟิชเซอร์, สก๊อตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียกPE 1114 อ774อ,428.4 ฟ399อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAfternoon on the amazon / Mary Pope Osborne ; กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส, เรียบเรียงเนื้อหาเสริมทักษะภา...
ชื่อผู้แต่งออสบอร์น, แมรี่โป๊ป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกบร 428.43 อ55อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAgatha Christie อกาทา คริสตี ราชินีแห่งนวนิยายสืบสวนฆาตกรรม : Peril at end house ไขคดีกระสุนปริศนา /...
ชื่อผู้แต่งคริสตี, อกาทา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกPR6005.H66 P47,428.43 ค47ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAgatha Christie อกาทา คริสตี ราชินีแห่งนวนิยายสืบสวนฆาตกรรม : The murder at the vicarage ปริศนาฆาตกร...
ชื่อผู้แต่งคริสตี, อกาทา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียก428.4 2560 ค162อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAladdin & His magical Lamp = อะลาดินกับยักษ์ในตะเกียงวิเศษ / Katie Daynes ; Paddy Mounter, ภาพประก...
ชื่อผู้แต่งDaynes, Katie.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553 [2010]
เลขเรียก428.4 ด882อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAlice''s adventures in wonderland = อลิซผจญภัยในแดนมหัศจรรย์ / Lewis Carroll ; เรียบเรียง Brian J....
ชื่อผู้แต่งCarroll, Lewis.
พิมพลักษณ์[Bangkok] : Se-Education Public, 2010.
เลขเรียก428.4 ค27อ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnna karenina : รักต้องห้ามของอันนา คาเรนีนา / Leo Nikolayevich Tolstoy ; Brain J. Stuart เรียบเรีย...
ชื่อผู้แต่งโทลิทอย, ลีโอ นิโคลาเยวิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554
เลขเรียก428.4 ต247ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา