Found: 159  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ-ไทย / อ. พฤกษะศรี
ชื่อผู้แต่งอ. พฤกษะศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพเพอร์เวิลด์, 2542.
เลขเรียกPE1591 อ111,420 พ17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ-ไทย / อ. พฤกษะศรี
ชื่อผู้แต่งอ. พฤกษะศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพเพอร์เวิลด์, 2549
เลขเรียกPE1591 อ13 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ-ไทย / อ. พฤกษะศรี
ชื่อผู้แต่งอ. พฤกษะศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพเพอร์เวิลด์, 2547
เลขเรียกPE1591 อ13 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ-ไทย / อ. พฤกษะศรี
ชื่อผู้แต่งอ. พฤกษะศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพเพอร์เวิลด์, 2548
เลขเรียกPE1591 อ13 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ดิกชันนารี ออฟ ซินโนนีม ยูเสส] = Dictionary of synonym usage / ธง วิทัยวัฒน์
ชื่อผู้แต่งธง วิทัยวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [โฟร์เพซ], 2541.
เลขเรียกPE1591 ธ112พ 2541,อ 423.1 ธ25ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDictionary of Synonym Usage (Student Editon) พจนานุกรมการใช้คำเหมือน / ธง วิทัยวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งธง วิทัยวัฒน์.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : 2539.
เลขเรียกอ 423.1 ธ112ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDictionary of synonym usage / ธง วิทัยวัฒน์
ชื่อผู้แต่งธง วิทัยวัฒน์
พิมพลักษณ์Bangkok : Forepace Pub. House, ค.ศ. 1998 [2541]
เลขเรียกPE1591 ธ112 2541,อ 413.21 ธ 12 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDictionary of synonyms and antonyms / นเรศ สุรสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, ค.ศ. 2003 [2546]
เลขเรียกPE1591 น266
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDictionary of synonyms and antonyms = พจนานุกรมคำเหมือนกันและคำตรงข้าม / ธง วิทัยวัฒน์
ชื่อผู้แต่งธง วิทัยวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Forepace Publishing House, 2540.
เลขเรียกPE1591 ธ112พ 2540,423.1 ธ112ด
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDictionary of synonyms and antonyms = พจนานุกรมคำเหมือนกันและคำตรงข้าม / ธง วิทัยวัฒน์ .
ชื่อผู้แต่งธง วิทัยวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Forepace Publishing House, 2551.
เลขเรียกอ 423 ธ112ด 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish idioms and vocabulary for comprehension
ชื่อผู้แต่งอภิกช เดชรุ่งเรืองเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., [2532].
เลขเรียก428 อ16E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish synonyms = คำคล้ายในภาษาอังกฤษ / นิพนธ์ กาบสลับพล.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ กายสลับพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2536.
เลขเรียกPE1591 น63 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish synonyms คำคล้ายในภาษาอังกฤษ / นิพนธ์ กาบสลับพล.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ กาบสลับพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2543.
เลขเรียกPE1591 น6อ 2543,423.1 น743ค 2/2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEntrance vocabulary synonyms & antonyms : เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย อังกฤษ กข, กขค เตรียมสอบระดับม.ป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : PSP, ม.ป.ป.
เลขเรียก423 อ554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEntrance vocabulary synonyms \& antonyms ฉบับปรับปรุงพร้อมศัพท์ Ent'' 41 / PSP [พีเอสพี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : PSP, 2540.
เลขเรียกPE1449 พ799 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา