Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVerb on the rock "เจาะลึก" คำกริยาเริ่มต้นศึกษาภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ / โดย Pilly Harp
ชื่อผู้แต่งฮาร์พ, พิวลี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2551.
เลขเรียก428 ฮ 447 ว 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มคำกริยาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย : Phrasal verbs / แปลและเรียบเรียง : อภิรักษ์ เชิดชูวงศ์วาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2543
เลขเรียกPL1121.T5 ส187,425 ก17 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาไทย = English pronunciation for Thais / by David Efron.
ชื่อผู้แต่งชาร์ลช์ เอฟรอน, เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกPE1135 อ897 2561,421.52 ช277ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตความสำเร็จ / นเรศ สุรสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, 2541
เลขเรียกPE 1130 .T5 น17ก 2541,428 น266ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตความสำเร็จ = English usage / นเรศ สุรสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอส. เพรส, 2545.
เลขเรียกPE1130.T45 น45 2545,428 น266ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติวเข้ม เต็มร้อย เก่งไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับเร่งรัด / ศิริพร โตพึ่งพงศ์
ชื่อผู้แต่งศิริพร โตพึ่งพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บู๊คส์ ทู ยู, 2554
เลขเรียก425 ศ463ต 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา