Found: 515  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บทฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ / พัฒน์ น้อยแสงศรี
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ น้อยแสงศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2536
เลขเรียก428.014 พ11ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ จำง่ายใช้ได้จริง / ชลธิชา มูลเนียม
ชื่อผู้แต่งชลธิชา มูลเนียม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2553.
เลขเรียกPE1131 ช224ห,428.2495 ช-ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วัน 1000 ประโยค ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ / B Team.
ชื่อผู้แต่งB Team.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโกลด์เพาเวอร์, 2558.
เลขเรียกPE1131 บ351,428.249591 บ31ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 คำกริยาที่ใช้บ่อยในการสนทนาภาษาอังกฤษ / วันดี ม่านศรีสุข, ผู้แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิ๊กบุ๊ก, 2534.
เลขเรียก421
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 คำกริยาที่ใช้บ่อยในการสนทนาภาษาอังกฤษ / ทรงพร ทาเจริญศักดิ์, บรรณาธิการ ; วันดี ม่านศรีสุข, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิ๊กบุ๊ค, 2534.
เลขเรียกPE1131 ค352 2534,428 ส115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 คำกริยาที่ใช้บ่อยในการสนทนาภาษาอังกฤษ / แปล วันดี ม่านศรีสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์, 2539
เลขเรียกPE1128 ส728,425 ส35 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง191 อินเลิฟ ภาษาอังกฤษ / Kevin Ma บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีแมน มัลติมีเดีย, [2550]
เลขเรียกPE1131 .ห35,428
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 Units สนทนาอังกฤษประจำวัน = Daily English conversation / สุนทร โคตรบรรเทา.
ชื่อผู้แต่งสุนทร โคตรบรรเทา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2539.
เลขเรียกPE1131 ส73 2539,428.34 ส45ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 วัน มหัศจรรย์สนทนาภาษาอังกฤษ / โดย ปรีชา เถาว์งาม และคณะ.
ชื่อผู้แต่งปรีชา เถาว์งาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2548.
เลขเรียก428.34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง478 ถาม-ตอบ ภาษาอังกฤษ / ฝ่ายวิชาการพารากอน
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการพารากอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พารากอน, 2540
เลขเรียก428.014 ฝ267ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย = 50 interesting places in Thailand (English-Thai) / สุวัจนี พาแรงคิโอ...
ชื่อผู้แต่งสุวัจนี พาแรงคิโอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ.บี.พับลิชชิ่ง, 2548.
เลขเรียกDS566.2 ส75,915.93 ส47ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 บทฝึกฝนที่จำเป็นต้องใช้บ่อยในการสนทนาเพื่อการท่องเที่ยว เจรจาซื้อขายและเพื่อธุรกิจ / สำนักพิมพ์ร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รถไฟหนังสือ, [2540?]
เลขเรียก428 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน [electronic resource] / เรียบเรียงและให้เสียงสนทนาโดย Christop...
ชื่อผู้แต่งDoherty, Christopher.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เจเนซิส มีเดียคอม, 2546.
เลขเรียกPE1131 ด812
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา