Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตั๋วเมือง" การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ / เกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
ชื่อผู้แต่งเกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียกPL4195.ห7 ก765 2548,495.9117 ก85ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนหนังสือตัวเมืองแบบง่าย / โดย สงบ เดชะวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสงบ เดชะวงศ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่อาย, 2548.
เลขเรียกPL4195.ห7 ส23 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนหนังสือ ภาษาล้านนาไทย / รวบรวมโดย ศรีเนียน สวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งศรีเนียน สวัสดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ประเทืองวิทยา, ม.ป.ป..
เลขเรียก495.91
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนหนังสือลานนาไทย / เรียบเรียงโดย มณี พยอมยงค์ ; อักษรในฉบับเขียนโดย พระสมบูรณ์ วชิรญาโณ
ชื่อผู้แต่งมณี พยอมยงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ประเทืองวิทยา, 2527.
เลขเรียกPL4195.N6 ม124ต 2527,495.917
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.
ชื่อผู้แต่งมณี พยอมยงค์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533.
เลขเรียกPL4195.ห7 ม32 2533,495.917 ม126ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.
ชื่อผู้แต่งมณี พยอมยงค์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2511.
เลขเรียกPL4195.ห7 ม32
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.
ชื่อผู้แต่งมณี พยอมยงค์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียกPL4195.ห7 ม32 2541,495.917 ม153ต 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย / โดย มณี พยอมยงค์
ชื่อผู้แต่งมณี พยอมยงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกภน 495.917 ม143ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย / โดย มณี พยอมยงค์
ชื่อผู้แต่งมณี พยอมยงค์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.], 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย ตำราพิธีกรรมดั้งเดิมฉบับตัวเมืองของดีจากปั๊บโบราณ / เรียบเรียงโดย มณี พยอ...
ชื่อผู้แต่งมณี พยอมยงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2511.
เลขเรียก495.917
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ภาคเหนือ : ฉบับสมบูรณ์แบบเรียนภาษาล้านนา / ยุตฺตธมฺโมภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งยุตฺตธมฺโมภิกขุ
พิมพลักษณ์ลำพูน : ร้านภิญโญ, 255-.
เลขเรียก294.3443
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือพื้นเมือง (ล้านนาไทย) และสวดมนต์ต่างๆ / แก้ไข พิสูจน์อักษร และเรียบเรียงเรื่อง พระครูพิพัฒน์...
ชื่อผู้แต่งพระครูพิพัฒน์รัตนพงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วัดพระธาตุศรีจอมทอง, 2548
เลขเรียกภน 495.917 พ17111ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรภาษาล้านนา / สมเจตน์ วิมลเกษม.
ชื่อผู้แต่งสมเจตน์ วิมลเกษม.
พิมพลักษณ์น่าน : มูลนิธิพระครูพุทธมนต์โชติคุณ, [254-]
เลขเรียกPL4251.N63 ส236 [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรภาษาล้านนา / สมเจตน์ วิมลเกษม.
ชื่อผู้แต่งสมเจตน์ วิมลเกษม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เจริญวัฒน์การพิมพ์, [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรภาษาล้านนา ท 08052 / เรียบเรียงโดย สมเจตน์ วิมลเกษม.
ชื่อผู้แต่งสมเจตน์ วิมลเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระครูพุทธมนต์โชติคุณ, [2540?].
เลขเรียก495.913 ส236ห 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา