Found: 38  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนภาษาลาว ป.1].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2537], c1994.
เลขเรียก495.919007 บ892 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนภาษาลาว ป.2].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ], 2537 (ค.ศ. 1995)
เลขเรียก495.919007 บ892(2) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[แบบเรียนภาษาลาว ป.3].
พิมพลักษณ์[เวียงจันทน์ : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2539] (ค.ศ. 1996)
เลขเรียก495.919007 บ892(3) 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ เรียนหนังสือลาว-ไทย / เรียบเรียงโดย ศรีเวียงแขก กรนนีวงศ์ ; แปลโดย บุญเลิศ ธรรมจักร.
ชื่อผู้แต่งศรีเวียงแขก กรนนีวงศ์.
พิมพลักษณ์เวียงจันทร์, ลาว : [ม.ป.พ.], 2555.
เลขเรียกPL4236 ศ254 2555,495.9191 ศ254ค 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือภาษาลาวชั้นประถมปีที่ 3 / รวบรวมโดย ปิงคำ สิสุวัน ... [และคนอื่น ๆ] ; กวดแก้โดย คำผาย สีสะหวั...
พิมพลักษณ์เวียงจัน : กะซวงสึกสาทิกานและกีลา สะถาบันค้นคว้าวิทะยาสาดกานสึกสา, 2548.
เลขเรียกPL4236 ค695 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนหนังสือลาว-ไทย [text] / ศรีเวียงแขก กอนนิวงศ์
ชื่อผู้แต่งศรีเวียงแขก กอนนิวงศ์
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : สำนักพิมพ์แห่งรัฐ สปป ลาว, 2557
เลขเรียกPL4236 ศ254ค 2557,495.9191 ศ254ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนหนังสือลาว-ไทย / ศรีเวียงแขก กรนนีวงศ์ ; บุญเลิศ ธรรมจักร, แปล.
ชื่อผู้แต่งศรีเวียงแขก กรนนีวงศ์.
พิมพลักษณ์เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์แห่งรัฐ, 2555.
เลขเรียก495.9191 ศ254ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนอ่านเรียนเขียนภาษาลาว / รวบรวมโดย ดวงจัน อันนะบุบผา.
พิมพลักษณ์[เวียงจันทร์, ลาว] : กระทรวงศึกษาธิการสปป.ลาว, [2549].
เลขเรียก495.9191 ร834 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบสอนอ่านภาษาลาว
พิมพลักษณ์[พระนคร] : กระทรวงศึกษาธิการ, [25--]
เลขเรียก495.914 ศ311บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบสอนอ่านภาษาลาว ขั้น ป.1 ภาค 2.
พิมพลักษณ์ลาว : กระทรวงศึกษาธิการ, 2506.
เลขเรียก495.94 ศ311บส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบสอนอ่านภาษาลาว ชั้นมูลฐาน ตอนที่ 1.
พิมพลักษณ์ลาว : กรมศึกษาธิการ, ค.ศ.1956 [2499]
เลขเรียก495.94 ศ311บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมปีที่ 6 / เรียบเรียงโดย วรงวิจิด สุดทิเดด ... [และคนอื่น ๆ] ; กวดแก้...
พิมพลักษณ์[เวียงจันทร์, ลาว] : กระทรวงศึกษาธิการสปป ลาว, [2548].
เลขเรียก959.4 บ892 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนพาสาลาว ชั้นปะถมปีที่ 2 / รวบรวมโดย ปิงคำ สีสุวัน ... [และคณะ].
พิมพลักษณ์หลวงพะบาง : สถาบันค้นคว้าวิทะยาสาดกานสึกสา, 2534.
เลขเรียกPL4236.L28 บ891 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนพาสาลาว ชั้นปะถมสึกสาปีที่ 1 / รวบรวมโดย อ่อนแก้ว นวนนะวง ... [และคณะ].
พิมพลักษณ์หลวงพะบาง : กระทรวงสึกสาและกีลา, 2532.
เลขเรียกPL4236.L28 บ891 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา