Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสนทนาภาษาไทย-มลายูปาตานี เพื่อการสื่อสาร/ นูรีดา หะยียะโกะ.
ชื่อผู้แต่งนูรีดา หะยียะโกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเอเชีย, 2554.
เลขเรียกPL5109 .น74 2554,499.28 น417บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องมลายูปาตานี : ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์และการเปลี่ยนแปลง = Melayu Patani : ethnicity...
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551.
เลขเรียกGN495.6 ร64 2551,305.89591 ม218
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนภาษามลายูถิ่นด้วยนิทาน / รัตติยา สาและ
ชื่อผู้แต่งรัตติยา สาและ
พิมพลักษณ์สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2552.
เลขเรียกPL5127 ร214 2552,495.917 ร366ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา