Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูสอนภาษาฝรั่งเศส : ว่าด้วยบันทึกการสอน
พิมพลักษณ์[พระนคร] : แผนกวิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2511.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูแบบฝึกทักษะวิชาภาษาฝรั่งเศส เล่ม 1 ตอน 2 / กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2522
เลขเรียก440 ว32ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูแบบฝึกทักษะวิชาภาษาฝรั่งเศส เล่ม 1ตอนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2522
เลขเรียก440 ว32ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน / โดย อัจฉราพรรณ นิวรัตน์ (ครูยุ้ย) ; [บรรณาธิการ: นักรบ พิมพ...
ชื่อผู้แต่งอัจฉราพรรณ นิวรัตน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์บียอนด์บุ๊คส์, 2560.
เลขเรียกPC2121 อ513 2560,448.3495911 อ513ค 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาฝรั่งเศส 1 : เอกสารประกอบการสอน / กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ชื่อผู้แต่งกุสุมาลย์ แก้วอุดม.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2542
เลขเรียก440 ก48ภ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาฝรั่งเศส 2 : เอกสารคำสอน / กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ชื่อผู้แต่งกุสุมาลย์ แก้วอุดม.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2548
เลขเรียก440 ก48ภ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาฝรั่งเศส 6 : เอกสารคำสอน / กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ชื่อผู้แต่งกุสุมาลย์ แก้วอุดม.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2549
เลขเรียก440 ก48ภ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ เรื่อง การวิเคราะห์คำศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ในคู่มือครู และในแบบเรียนชุด nouvelle adap...
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2527
เลขเรียก371.32 ว237ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา