Found: 115  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ภาษาพาท่องโลกกว้าง / ชลดา วิทยโกมล.
ชื่อผู้แต่งชลดา วิทยโกมล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555.
เลขเรียกPE1449 .ช43 2550,413 ช221ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ภาษาพาท่องโลกกว้าง ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน จีน / ชลดา วิทยโกมล
ชื่อผู้แต่งชลดา วิทยโกมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, ม.ป.ป
เลขเรียก413 ช174ห ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMind map French พูดฝรั่งเศสจากจินตภาพ / ประภัสสร พานชาตรี.
ชื่อผู้แต่งประภัสสร พานชาตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว, 2560.
เลขเรียก440.5 ป17ม 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPerfect French ภาษาฝรั่งเศส / ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สามลดา, 2562.
เลขเรียกPC2121 ช521 2562,445 ช521พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor ฝรั่งเศส : พูดฝรั่งเศสได้ ไปไหนก็สนุก / นันนัน, พิมพ์พลอย ปากเพรียว ; วชิราภรณ์ เย็นชัยส...
ชื่อผู้แต่งนันนัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ , 2556
เลขเรียกPC2073 น215 6/2556,448 น215ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor ฝรั่งเศส / นันนัน, พิมพ์พลอย ปากเกรียว ; วชิราภรณ์ เย็นชัยสิทธิ์ ภาพ.
ชื่อผู้แต่งนันนัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555.
เลขเรียกPC2073 .น63 2555,448 น63ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor ฝรั่งเศส / นันนัน, พิมพ์พลอย ปากเพีรยว, เรื่อง ; วชิราภรณ์ เย็นชัยสิทธิ์, ภาพ.
ชื่อผู้แต่งนันนัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556.
เลขเรียก448.24 น431ซ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องVisual dictionary gold series ไทย-ฝรั่งเศส version 2 [electronic resource] แปลและบรรยายโดย Sylvain G...
ชื่อผู้แต่งGougeon, Sylvain.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย, c2004 [2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับตำราอาหารไทย : รายงานการวิจัย/ อารี ลาภวงศ์ราษฎร์.
ชื่อผู้แต่งอารี ลาภวงศ์ราษฎร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2555.
เลขเรียก440 อ221ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกตั้งในประเทศฝรั่งเศสพร้อมศัพท์เลือกตั้ง = Elections en france et vocabulaire specifique / ...
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2539.
เลขเรียกPC2640.ท9 ส74,324.944 ส838ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกตั้งในประเทศฝรั่งเศสพร้อมศัพท์เลือกตั้ง = Electrons en France et vocabulaire specifique / ...
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล (2520), [254-]
เลขเรียกJN2959 ส838
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุญแจภาษาฝรั่งเศส = Laclef Franceaise / โดย วาน โหป.
ชื่อผู้แต่งวาน โหป.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรุงเทพบรรณาคาร, 2478.
เลขเรียกPC2112 ว467 2478
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา