Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpeed up! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2561.
เลขเรียกPL681.T5 ส1534 2561,495.6824 ส223
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpeed up! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 คำศัพท์ / ผู้เขียน โทโมโกะ โมริโมโตะ...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งโมริโมโตะ, โทโมโกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2560.
เลขเรียก495.681 ม873ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpeed up! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 คำศัพท์ / ผู้เขียน โทโมโกะ โมริโมโตะ...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งโมริโมโตะ, โทโมโกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2560.
เลขเรียกPL537.5 ส35,495.681 ม873ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำญี่ปุ่น 205 สถานการณ์ / Kyoto Nihongo Kyoiku Center ; แปล, สุภา ปัทมานันท์
ชื่อผู้แต่งKyoto Nihongo Kyoiku Center
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2556
เลขเรียกPL524 ค-ค 2556,495.652 ก85ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 ฉบับปรับปรุง / ผู้ปรับปรุง ประภา แสงทองสุข, Yuki NAKAO ; ผู้เขียน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2560.
เลขเรียกPL539.5.T5 ภ227 2560,495.98249591 ภ282
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้ สู่...ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง / วลัยพร กาญจนการุณ
ชื่อผู้แต่งวลัยพร กาญจนการุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกPL523 ว46 2560,495.65 ว344ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ อ่านจบพูดได้ / เสรี ยาวงษ์.
ชื่อผู้แต่งเสรี ยาวงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทักษะ, 2553.
เลขเรียกPL539.5.T5 ส75 2553,495.65 ส84ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น / วลัยพร กาญจนการุณ
ชื่อผู้แต่งวลัยพร กาญจนการุณ
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียกPL533 ว344,495.6 ว1711บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไดจิ : ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น คันจิและแบบฝึกหัด 1 / ยาเอโกะ นากาชินิ, อากิโกะ มาเคดะ, มิททสึรุ โดอิ
ชื่อผู้แต่งนากาชินิ, ยาเอโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558
เลขเรียกPL539.5.T5 น442ด ล.1-2 2558,495.6824 น442ด 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 / สุริชัย (เตะ) กุลจิตติประวิช
ชื่อผู้แต่งสุริชัย (เตะ) กุลจิตติประวิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2552.
เลขเรียกPL533 ส859,495.65 ส74ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา