Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBrink ไม่แย่เสมอไป ถ้ารู้จักพลิกมุมคิด / ศศิ วุฒิกุล.
ชื่อผู้แต่งศศิ วุฒิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2557.
เลขเรียก153.42 ศ287บ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น / จารุรักษ์ กิตติสิริพันธ์ ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งจารุรักษ์ กิตติสิริพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2548.
เลขเรียกPL537 จ321ก 2548,495.6824 จ335ก ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดญี่ปุ่นสำหรับเที่ยวญี่ปุ่น Shimizu Yumiko Text
ชื่อผู้แต่งยูมิโกะ, ชิมิสุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว , 2560
เลขเรียกPL 539 ย854พ,495.6 ย471พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพูดญี่ปุ่นเป็นเร็ว 2 [videorecording] / แปลและเรียบเรียงโดย วราลี สิทธิจินดาวงศ์...[และคณะ ๆ] ; ชิดพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน / [เรียบเรียงเนื้อหา วราลี สิทธิจินดาวงศ์, จารุรักษ์ กิตติสิริพันธุ์ ; บร...
ชื่อผู้แต่งวราลี สิทธิจินดาวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทมัณธนาการพิมพ์, 2547.
เลขเรียกPL539 ว323 ล.2,495.6 ว 231 พ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดภาษาไทยง่ายนิดเดียว (สำหรับคนญี่ปุ่น) / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด, 2547.
เลขเรียกPL4157 พ827 2547,495.6 ส888พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยวรรณคดีญี่ปุ่น = On the Japanese classics / บทสนทนาระหว่าง ไดซากุ อิเคดะ กับมาโคโตะ เนโมโตะ ;...
ชื่อผู้แต่งอิเคดะ, ไดซากุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2533.
เลขเรียกPL718.T5 อ712ว 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนคันจิขั้นพื้นฐาน (สำหรับสอบวัดระดับ 3) / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด, 2548.
เลขเรียกPL551 ร831 2548,495.611 ร831 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน / วราลี สิทธิจินดาวงศ์, เรียบเรียงเนื้อหา ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2546.
เลขเรียกPL935 ร83,495.6 ร 871
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน : Japanese 1 [videorecording] / วราลี สิทธิจินดาวงศ์, เรียบเรียงเนื้อหา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2546.
เลขเรียกPL935 ร83 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา