Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุมทรัพย์ความรู้ซ่อนอยู่ในคำจีน / จิตรา ก่อนันทเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งจิตรา ก่อนันทเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จิตรา, 2545.
เลขเรียกPN6418.5.C45 จ62,495.181 จ34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาพจีน-ไทย จำง่าย ใช้คล่อง = Illustrated Chinese-Thai dictionary / LiveABC เขียน ; กัญญาร...
ชื่อผู้แต่งไลฟ์เอบีซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2552.
เลขเรียกPL1425 ล94,อ 495.139591 ล94พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดจีนจากจินตภาพ = Mind map Chinese / Noo Mei.
ชื่อผู้แต่งหนูเหมย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พราว, 2554.
เลขเรียกPL1121.ท9 ห35 2554,495.1834 ว17พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนระดับกลาง 1 / เรียบเรียงโดย เหยิน จิ่งเหวิน.
ชื่อผู้แต่งเหยิน, จิ่งเหวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกPL1129.T5 ห723ก,495.1 จ32ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ทันศัพท์ ไทย-อังกฤษ-จีน 5,000 คำ / โดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สื่อรวิชญ, 2554
เลขเรียก495.9181 ฝ26ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยหมวดคำจำอักษรจีน / นริศ วศินานนท์.
ชื่อผู้แต่งนริศ วศินานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2550.
เลขเรียกPL1171 น46,495.911 น17ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์จีนเรียนเร็ว / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2550.
เลขเรียกPL1231 .น33,495.181 น16ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนลัดภาษาจีนกลางแนวใหม่ ฉบับเรียนด้วยตนเอง / ชาตรี แซ๋บ้าง.
ชื่อผู้แต่งชาตรี แซ่บ้าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2550-
เลขเรียกPL1121.T5 ช63,495.1 ช514บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา