Found: 74  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 วลีฮิตจีน / ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์ (ครูปอนด์)
ชื่อผู้แต่งชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียกPL1121 ช-ส 2556,495.1 ช454ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4,000 คำศัพท์จีนกลางที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน / ม. อึ้งอรุณ.
ชื่อผู้แต่งม. อึ้งอรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มที บุ๊คส์, [2548?]
เลขเรียกPL1459.T5 ม56,อ 495.1824 ม111ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMind map พูดจีนแบบเน้น ๆ / สุ่ย หลิน
ชื่อผู้แต่งสุ่ย หลิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลฟ์บาลานซ์, 2556
เลขเรียกPL1121 ส-ม 2556,495.1824 ส844ม 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMind map ศัพท์จีนแบบเน้น ๆ / สุ่ย หลิน
ชื่อผู้แต่งสุ่ย, หลิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลฟ์บาลานช์, 2554.
เลขเรียกPL1231 ส844ม 2554,495.181 ส46ม 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor จีน / นาน่า, ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์ ; มนต์ชนก ศาสตร์หนู, ภาพ
ชื่อผู้แต่งนาน่า
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2555.
เลขเรียกPL1121 น468 2555,495.1 น63ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดคำยากในภาษาจีนกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะก...
ชื่อผู้แต่งอรทัย ธรรมนาม.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.1 อ324ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานภาษาจีนกลางแบบง่ายๆ / โดย ชาตรี แซ่บ้าง
ชื่อผู้แต่งชาตรี แซ่บ้าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์, 2556
เลขเรียกPL 1065 ช514ค 2556,495.1 ช63ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำกริยาวิเศษณ์จีนกลางสมัยใหม่ : เรียนจีนแบบใหม่ทันสมัย เข้าใจ-ถูกต้อง-ชัดเจน / ตงจิง
ชื่อผู้แต่งตงจิง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บรรเทิง นราภิรมย์, 2557.
เลขเรียกPL1233 ต112 2557,495.1824 ต112ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำลักษณนามภาษาจีนกลางสมัยใหม่ นพพิชญ์ ประหวั่น Text
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2560
เลขเรียกPL1129.T5 น16 2560,495.1 น177ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสันธานและคำบุพบทจีนกลาง / ตงจิง.
ชื่อผู้แต่งตงจิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2557.
เลขเรียกPL1231.5 ต2ค 2557,495.181 ต112ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำฮิตติดปากจีนกลาง / สุภาณี ปิยพสุนทรา แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสุภาณี ปิยพสุนทรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2551.
เลขเรียกPL1892 ส74,495.1 ค219
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนำเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.
ชื่อผู้แต่งก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกDS588.ก2 ก55 2544,495.18249591 ก198ค 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา