Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 วลีฮิตจีน / ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์ (ครูปอนด์)
ชื่อผู้แต่งชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียกPL1121 ช-ส 2556,495.1 ช454ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องChinese Conversation 1 [videorecording (CD-ROM)] : Mandarin Chinese.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ศศิ มีเดีย จำกัด, [255_].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องChinese Conversation 2 [videorecording (CD-ROM)] : Mandarin Chinese.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ศศิ มีเดีย จำกัด, [255_].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องChinese Conversation 3 [videorecording (CD-ROM)] : Mandarin Chinese.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ศศิ มีเดีย จำกัด, [255_].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnjoy Chinese สนุกสนานภาษาจีน / นีน่า กัว ; จารุณี จันทร์ลอยนภา, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งนีน่า กัว
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียก495.1 น73อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor จีน / นาน่า, ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์ ; มนต์ชนก ศาสตร์หนู, ภาพ
ชื่อผู้แต่งนาน่า
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2555.
เลขเรียกPL1121 น468 2555,495.1 น63ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSurvivor จีน : พูดจีนกลางได้ ไปไหนก็สนุก / นาน่า และนันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งนาน่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2557.
เลขเรียกPL1121 .น63 2557,915.904 น466ซ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านสะกดคำยากในภาษาจีนกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะก...
ชื่อผู้แต่งอรทัย ธรรมนาม.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก495.1 อ324ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำลักษณนามภาษาจีนกลางสมัยใหม่ นพพิชญ์ ประหวั่น Text
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2560
เลขเรียกPL1129.T5 น16 2560,495.1 น177ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำฮิตติดปากจีนกลาง / สุภาณี ปิยพสุนทรา แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสุภาณี ปิยพสุนทรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2551.
เลขเรียกPL1892 ส74,495.1 ค219
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพูดภาษาจีนกลาง / ผู้แต่ง แมรี่ ชาน ; ผู้แปล ดนุพล ศิริตรานนท์.
ชื่อผู้แต่งชาน, แมรี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพอลังอิ พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียกPL1121.T5 ช625,495.1 ค246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหัดพูดภาษากวางตุ้ง - จีนกลาง / บริษัท นานมี จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมี, [253-].
เลขเรียก495.1824 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา