Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำลักษณนามในภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งธันยพัฒน์ ยศราวาส.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้ลักษณนามจีนรวมหมู่ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี /...
ชื่อผู้แต่งปิยนันท์ โพธิวัฒน์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2558.
เลขเรียกPL1232 ป621 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำลักษณนามในภาษาไทยและภาษาจีนกลาง / Yang Lizhou.
ชื่อผู้แต่งหยาง, หลีโหว.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก495.918 ห237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการใช้"ลักษณนามจีนบอกปริมาณ"ในภาษาจีน ของนักศึกษาไทย กรณีศึกษา : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แล...
ชื่อผู้แต่งวาสนา พันมงคล.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราช , 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบคำลักษณะนามในภาษาจีนกลางกับภาษาไทย / สุนทรี ชัยสถาผล = A comparative study of cl...
ชื่อผู้แต่งสุนทรี ชัยสถาผล 2519-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำลักษณนามภาษาจีนกลางสมัยใหม่ นพพิชญ์ ประหวั่น Text
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2560
เลขเรียกPL1129.T5 น16 2560,495.1 น177ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนคำลักษณนามในภาษาจีน / แปลและเรียบเรียงโดย เจิ้งเยี๋ยนผิง, ตู้ชิวเนี๋ยง
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : วิถีเรียนรู้, [2548]
เลขเรียกPL1232 ค695,495.182 จ759
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือใช้คำลักษณะนามภาษาจีนกลาง / ตงจิง
ชื่อผู้แต่งตงจิง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย, 2556
เลขเรียกPL1232 ต112 2556,495.1 ต22ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา