Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ประกอบชุดสื่อประสมเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภา...
ชื่อผู้แต่งเยาวพร ศรีระษา
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกวจ 371.3 ย85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับทักษะปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาจีน...
ชื่อผู้แต่งเมธา ธนะมูล.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.1 ม552ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติร่วมกับแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนและ...
ชื่อผู้แต่งสุรัสวดี สุทธภักดี.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก495.1 ส478ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1...
ชื่อผู้แต่งณฐมน จันทร์เพ็งเพ็ญ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก495.1 ณ136ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมห...
ชื่อผู้แต่งฮวนฮวน มา.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.1 ฮ175ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบแบบฝึกทักษะคำศัพท์พื้นฐานภา...
ชื่อผู้แต่งเฮง วาง.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก495.1 ฮ52ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา