Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness writing in Chinese / จ้าวก้งฉิน
ชื่อผู้แต่งจ้าวก้งฉิน
พิมพลักษณ์ปักกิ่ง : Beijing Yuyanwenhuadaxue, 2541.
เลขเรียกPL1128 จ338บ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป.วิ.แพ่งและพยานแพ่ง เล่ม 1 / กฤษณ์ ฤทธิธรรม [text]
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ ฤทธิธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงตะวัน, 2559.
เลขเรียกPE 1131 ช414พ,347.06 ก281ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิชิตไวยากรณ์ภาษาจีน ระดับต้น / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมนดาริน, 2560.
เลขเรียกPL1121 พ 2560,495.15 ฝ267พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนธุรกิจ (สำหรับผู้เรียนชาวไทย) / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ และ พัชนี สุทธานุสนธิ์
ชื่อผู้แต่งประพิณ มโนมัยวิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกPL1129.T5 ป327ภ 2546,495.1824 ภษ483 2546
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับผู้พูดภาษาจีน / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2552.
เลขเรียกPL1074 ภ65,495.91824 อ44ภ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกหลานคนแต้จิ๋ว / เหล่าตั๊ง.
ชื่อผู้แต่งเหล่าตั๊ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิวเซนจูรี่ฯ, 2551.
เลขเรียกPL1209 .ห75 2551,495.1824 ห84ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ / หลิว จี้ ฮวง.
ชื่อผู้แต่งหลิว, จี้ ฮวง.
พิมพลักษณ์ไทเป, ไต้หวัน : คณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเลสาธารณรัฐจีน, 2548.
เลขเรียกPL1129.T5 ห455 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งจีน 30 ชม. / ผู้แต่ง เมชฌ สอดส่องกฤษ.
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2552.
เลขเรียกPL1129.T5 ม75 2552,495.1824 ม52ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งจีนอินเทรนด์ ตอน พูดจีนได้เที่ยวไหนก็สนุก / ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์, 2556.
เลขเรียกPL 1129.T5 ช521ก 2556,495.1 ช521ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนอย่างเข้าใจไวยากรณ์จีน / อาศรมสยาม-จีนวิทยา เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอาศรมสยาม-จีนวิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2552.
เลขเรียกPL1103 อ65,495.15 อ28ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนลัดภาษาจีนกลางแนวใหม่ ฉบับเรียนด้วยตนเอง / ชาตรี แซ๋บ้าง.
ชื่อผู้แต่งชาตรี แซ่บ้าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2550-
เลขเรียกPL1121.T5 ช63,495.1 ช514บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา