Found: 161  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 รูปแบบประโยคจีน / อาศรมสยาม-จีนวิทยา เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอาศรมสยาม-จีนวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2553-2554.
เลขเรียกPL1121.ท9 อ65,495.1 อ65ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วลีฮิตภาษาจีน / หวังเสี่ยวหนิง.
ชื่อผู้แต่งหวังเสี่ยวหนิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2556.
เลขเรียก495.183495911 ห357ร2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 คำพ้องความหมายภาษาจีน / อัษมา มหาพสุธานนท์ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกPL1171 .ส64 2551,495.1 ส64ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 หมวดคำศัพท์เฉพาะภาษาจีนที่ควรรู้ / จิรวรรณ จิรันธร ; มณีรัตน์ เตชะวิเชียร, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งจิรวรรณ จิรันธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : พงศ์ภรณ์, 2554.
เลขเรียกPL1411 จ511 2554,495.181 จ37ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIT talk / ชู จวน ลี.
ชื่อผู้แต่งลี, ชู จวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2554
เลขเรียกPL1109 ล512(5) 2554,495.1834 ล3อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSuper quick พูดจีนชัดลัดทันใจ / สิวิณี เตรียมชาญชูชัย.
ชื่อผู้แต่งสิวิณี เตรียมชาญชูชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2552.
เลขเรียกPL1121.ท9 ส65,495.1834 ส37ซ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา