Found: 244  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 กฎเหล็กสู่ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ = The seven spiritual laws of superheroes : harnessing our power t...
ชื่อผู้แต่งโชปรา, ดีปัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกBF 637.S8 ช838จ 2556,204 ช838จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChineasy เก่งจีนได้ไม่ต้องจำ / Shaolan : เขียน ; ธีรา : แปล ; Noma Bar : วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งเสี่ยวหลัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2559
เลขเรียกPL1129.ท9 ส85,495.1 ส949ช 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบี่จอมภพ / โดย ว.ณ เมืองลุง [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งว. ณ เมืองลุง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2523.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบี่สะท้านฟ้า / โก้วยู่ฮวง, ประพันธ์ ; ว. ณ เมืองลุง, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งโก้ว, ยู่ฮวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบี่อมตะ / โก้วเล้ง ; แปลโดย ว. ณ เมืองลุง.
ชื่อผู้แต่งโก้ว, เล้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์-วิชาการ, 2524.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบี่เย้ยยุทธจักร / กิมย้ง ; น. นพรัตน์ แปล.
ชื่อผู้แต่งกิมย้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบี่เย้ยยุทธจักร / กิมย้ง, ประพันธ์ ; น.นพรัตน์ [นามแฝง] แปล
ชื่อผู้แต่งกิมย้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามสปอร์ตพับลิชชิ่ง, 2527.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบี่เย้ยยุทธจักร : เดชคัมภีร์เทวดา / กิมย้ง, เรื่อง ; หลี่จื้อชิง, ภาพ ; นิภา ผู้พัฒน์, แปล/เรียบเ...
ชื่อผู้แต่งกิมย้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุรพัฒน์ คอมมิคส์, 2545 [2002]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลวิธีการแปลชื่อวัดไทยเป็นภาษาจีน :/ ยุพดี สีสังขาล.
ชื่อผู้แต่งยุพดี สีสังขาล.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้ภาษาในนวนิยายเรื่อง ลั่วทัวเสียงจึ กับการแปลเป็นภาษาไทย / รสริน สิริเลิศศักดิ์สกุล = ...
ชื่อผู้แต่งรสริน สิริเลิศศักดิ์สกุล
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาข้อผิดพลาดการแปลภาษาไทย-จีนของนิสิตวิชาเอกภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ : รายงานการ...
ชื่อผู้แต่งเกตมาตุ ดวงมณี.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, [2556].
เลขเรียก495.180295911 ก753ก 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบและข้อผิดพลาดการแปลป้ายภาษาไทยเป็นภาษาจีน / พงศ์ภัค ลิชผล และคณะ.
ชื่อผู้แต่งพงศ์ภัค ลิชผล.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2560.
เลขเรียกPL พ137 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อนวนิยายภาษาจีนเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษา ชุด มากกว่ารัก สำนักพิมพ์แจ่ม...
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา วิเศษชาติ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา