Found: 44  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บันทึกไว้ด้วยลายเส้น" ชวน หลีกภัย : การแสดงศิลปกรรม ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง...
ชื่อผู้แต่งการแสดงศิลปกรรม "บันทึกไว้ด้วยลายเส้น ชวน หลีกภัย" (2554 : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร์, 2554
เลขเรียกส.ร. 741 ก277บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 กฎเหล็กสู่ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ = The seven spiritual laws of superheroes : harnessing our power t...
ชื่อผู้แต่งโชปรา, ดีปัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกBF 637.S8 ช838จ 2556,204 ช838จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 พรรษา องค์ราชันของแผ่นดิน : หนังสือภาพวาดสีน้ำ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้า...
ชื่อผู้แต่งทวีพงษ์ ลิมาภรณ์วณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมชาวเพชรบุรี, 2555.
เลขเรียกDS570.3.ภ7 ท56 2555,923.1593 ป284
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDrawing Comic 4 วาดการ์ตูน SD อย่างไร ให้น่ารักสุดๆ / C.C Club ; Willowy, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, 2557.
เลขเรียกNC754 D72,741.5 ซ331ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDrawing comic 6 : 5000 super comics encyclopedia / C-C Club ; ณิชา, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, 2557.
เลขเรียกNC754 D7,741.5 ด131 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDrawing พื้นฐานกับงานศิลปิน / อัครชา อัครบุตร ; บรรณาธิการ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่งอัครชา อัครบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2551.
เลขเรียกNC754 .อ63 2551,741 อ111ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStudy \& drawing / เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์.
ชื่อผู้แต่งเสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2530.
เลขเรียกNC765 .ส73 2530,741.2 ส898ส 2530 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStudy \& drawing / เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์.
ชื่อผู้แต่งเสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2539.
เลขเรียกNC765 .ส73 2539,743.49 ส55ส 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWall เธอ:ฉัน และสิ่งที่กั้นระหว่างเรา / FAHFAHS [นามแฝง] ; วิภาดา แสงรุ่งกาล, บรรณาธิการเล่ม.
ชื่อผู้แต่งฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : toshare, 2559.
เลขเรียก704.9 ฟ221ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวาดภาพคนสำหรับงานสถาปัตย์และออกแบบภายในฉบับกระเป๋า = Human rendering for architects interior des...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ มาลาวิโรจน์พันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2552.
เลขเรียกNC730 .ส45 2552,743.42 ส45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวาดภาพคนแบบนอกเข้าใน = Outside-in method / ทวีเกียรติ ไชยยงยศ ; ออกแบบปก มงคล เปลี่ยนบางช้าง.
ชื่อผู้แต่งทวีเกียรติ ไชยยงยศ 2488-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2534.
เลขเรียกNC765 .ท54,743.4 ท189ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวาดรูปวิธีง่าย ๆ / อัศนีย์ ชูอรุณ.
ชื่อผู้แต่งอัศนีย์ ชูอรุณ 2490-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542.
เลขเรียกNC615 .อ66 2542,743 อ118ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวาดเส้นคนเหมือน = Drawing portrait / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ; สร้างเส้นโดย ลาภ อำไพรัตน์.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2547.
เลขเรียกNC770 ศ45,743.4 ศ861ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาร่างผสมในงานศิลปกรรมของช่วง มูลพินิจ = The study of hybrid figure in Chuang Moolpinit's art...
ชื่อผู้แต่งปาริฉัตร์ กรอบอนันต์.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา