Found: 2,473  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คือโมงยามของความคิดถึง" / กฤษฏา กฤษณะเศรณี.
ชื่อผู้แต่งกฤษฏา กฤษณะเศรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมวกวัก, 2551.
เลขเรียกPN1993.5.T5 ก45ค 2551,808.88 ก279ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คุณาวุฒิ"
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2540]
เลขเรียก791.4309593 ค641
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คุณาวุฒิ".
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [2540].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จดหมายเหตุ การสัมมนาวิชาการ 500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกสและชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 20...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556
เลขเรียกDS521 จ131 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 พระกาฬ ตำนานหนังไทย/ บัญชา พรหมอักษร.
ชื่อผู้แต่งบัญชา พรหมอักษร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ ซี.พี.บุ๊ค สแตนดาร์ด, 2547.
เลขเรียกPN 1994.T4 บ253ห 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1+1=0 [Video CD]
พิมพลักษณ์2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 16 ตุลาคม 2537 / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทย...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.
เลขเรียกP90 ส67 2537,302.20711 ค152 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีการ์ตูนไทย : จากสยามคลาสสิกสู่ไทยโมเดิร์น / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกPN6790.T5 ป421ร,741.5 ป421ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง102 ปิดกรุงเทพปล้น [video cd]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ-บิ๊ค ฟิล์ม, 2547.
เลขเรียก791.43 ห 213 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง102 ปิดกรุงเทพปล้น [Video CD] / บริษัท เจบิ๊คส์ ฟิล์ม จำกัด
ชื่อผู้แต่งบริษัท เจบิ๊คส์ ฟิล์ม จำกัด
พิมพลักษณ์2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง108 บ้าละครฮาศรีวิชัย: แผลกลางเก่ากลางใหม่ [Video CD] / บริษัท โรสวิดีโอ จำกัด
ชื่อผู้แต่งบริษัท โรสวิดีโอ จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท โรสวิดีโอ จำกัด, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง108 บ้าละครฮาสรีวิชัย : แม่นาคสุขุมวิท [Video CD] / บริษัท โรสวิดีโอ จำกัด
ชื่อผู้แต่งบริษัท โรสวิดีโอ จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท โรสวิดีโอ จำกัด, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง11-12-13 รักกัน จะตาย [motion picture]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : M๓๙, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง11.12.13 รักกันจะตาย [DVD] Ghost is all around.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม วี ดี [จัดจำหน่าย], 2559.
เลขเรียก791.43 ส658 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา