Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องApprentice [videorecording] = เพชรฆาตร้องไห้เป็น / Akanga Film Asia, Peanut Pictures, Zhao Wei Fi...
พิมพลักษณ์Bangkok : Happy Home Entertainment, 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาศิลปะร่วมสมัยในอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2556.
เลขเรียกN7311 .ร64 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสิงคโปร์ สิงโตแห่งเอเชีย ตอนลูกชายคนเล็ก [videorecording] = The history of Singapore: Raffles's l...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ป่องทรัพย์, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา