Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEffects of processing conditions on characteristics, nutrition value and Antioxidant Activity of Gac...
ชื่อผู้แต่งWarangkana angkananon.
พิมพลักษณ์Nakhon-sri-thammarat : Walailak University, 2015.
เลขเรียกSB351.C8 W253 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสีผสมอาหารธรรมชาติจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว : รายงานผลการวิจัย = Production of natural food c...
ชื่อผู้แต่งหยาดฝน ทนงการกิจ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557.
เลขเรียก664.062 ห233ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขิงกึ่งแห้งเสริมสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวโดยวิธีการออสโมซิ...
ชื่อผู้แต่งวิชมณี ยืนยงพุทธกาล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก664.0284 ว536ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากเปลือกนอกผลฟักข้าว = Development of gac peel tea product / ชุลีกร ผาดผ่อง
ชื่อผู้แต่งชุลีกร ผาดผ่อง
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560
เลขเรียก641.875 ช637ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของปริมาณเยื่อฟักข้าวผงและไนไตรท์ต่อลักษณะคุณภาพของไส้กรอกเวียนนาจากเนื้อปลานิลที่มีส่วนผสมของน้ำม...
ชื่อผู้แต่งธงทอง วิมลธรรม.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
เลขเรียก641.4 ธ129ผ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการสกัดไลโคปีนจากดผลฟักข้าวด้วยการใช้เอนไซม์ร่วมกับตัวทำลายและการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแปรรูปจากฟักข้าวตราอุมา จังหวัดนครปฐม = D...
ชื่อผู้แต่งบงกช อะรัญมิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
เลขเรียกสพ 180758 บ113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา