Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100ภาพ100เรื่อง100ปีชาตกาล / ปัญญานันทภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งปัญญานันทภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , 2550.
เลขเรียกBQ942 ป6ภ,294.304 พ17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนหลวงพ่อ : มรดกธรรม 5 ดี :สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ / พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , [253-].
เลขเรียกBQ5325.T5 พ4ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉลาดล้ำด้วยธรรมะคิดดี สไตล์หลวงตาปัญญาดี / พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , 2554.
เลขเรียกBQ4415 พ4ฉ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางเดินแห่งชีวิต : ธรรมลิขิต / พระธรรมโศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ).
เลขเรียกBQ5495 พ4ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทนักศึกษาในการเรียนพุทธศาสนา : ธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว / พระธรรมปิฏก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฏก(ประยุทธ์ ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , 2550.
เลขเรียกBQ6140 พ4บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา / อุทัย บุญเย็น.
ชื่อผู้แต่งอุทัย บุญเย็น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพธิเนตร, 2555.
เลขเรียกBQ152 อ7พ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธศาสนากับชีวิตและสังคม : ธรรมะสำหรับหนุ่มสาว / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , 2540.
เลขเรียกBQ5495 พ7ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ไว้เสริมปัญญาและพัฒนาคน เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก / พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม , 2547.
เลขเรียกBQ4055 พ4ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปนาธรรมให้เกิดมีและยืนยงในสังคม : ธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา , 2540.
เลขเรียกBQ5495 พ5ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา