Found: 243  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พระวรวงศ์" วรรณกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = The Phra Voravong of Suratthani Pr...
ชื่อผู้แต่งประพนธ์ เรืองณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523.
เลขเรียกGR312 .ป463 2523
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี แห่งการหยัดสู้ : เคียงข้างพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดภาคใต้.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มูลนิธิธรรมกาย, 2550.
เลขเรียก294.31175 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 ปี กรมศิลปากร และบุษบกธรรมาสน์ / กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมฯ, 2538.
เลขเรียกDS567 ก45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายนคร : การปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด / สาวิตรี สัตยายุทย์.
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี สัตยายุทย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546.
เลขเรียก895.911 ส687ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณะปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช สิ้นสุดครึ่งแรกตามแผนงาน / กองงานเฉพาะกิจบูรณะปฏิส...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองงานเฉพาะกิจบูรณะปฏิสังขรณ์ปลียอดทองคำ พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช (กบป.) กรมศิลปากร, 2537.
เลขเรียกNA1540 ศ6ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของสถาบันสงฆ์ไทย พ.ศ. 2464-2544 / โดย วันชัย ปักษีเลิศ.
ชื่อผู้แต่งวันชัย ปักษีเลิศ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
เลขเรียกBQ4570.S6 ว65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุดเรื่อง : เมืองสิด (ขุนแกล้ว) แหมะเว / พิทยา บุษรารั...
ชื่อผู้แต่งพิทยา บุษรารัตน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2549.
เลขเรียกPL4208.9.ต9 พ63 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด เรื่อง นิราศเดือนฉบับภาษาถิ่นปักษ์ใต้ / ชัยวุฒิ พิ...
ชื่อผู้แต่งชัยวุฒิ พิยะกูล.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดี มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547.
เลขเรียกPL4208.9 .S72 ช6ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด เรื่อง บัญชีสิ่งของที่เมืองสงขลาและเมืองพัทลุงจัดส่...
ชื่อผู้แต่งชัยวุฒิ พิยะกูล.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547.
เลขเรียกPL4208.9 .S72 ช64ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด เรื่อง ศรีทนนไชย / ของ บุญเลิศ จันทระ
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทระ
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550.
เลขเรียกPL4208.9.S72 บ727ก 2550,895.911 บ 633 ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด เรื่องกายนคร ฉบับวัดนาหว้า ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหว...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี สัตยายุทธ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546.
เลขเรียกBQ1029.T5 ส6ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุดเรื่อง พระพุทธโฆษา : ฉบับตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหว...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี สัตยายุทย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.
เลขเรียกGR75.B58 ส65 2544,398.20495911 ส687ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา