Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Adaptation of Annam-nikai in Bangkok / Tiwaree Kosittanakiat = การปรับตัวของพุทธอนัมนิกายในกรุง...
ชื่อผู้แต่งTiwaree Kosittanakiat.
พิมพลักษณ์2005.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบนิทานซินเดอเรลลาฟอร์มูลาอาเซียน / Truong Thi Hang
ชื่อผู้แต่งเจือง, ถิ หั่ง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์, 2561
เลขเรียกPL4200.5 จ82 2561,895.9 ถ239ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที (1) / อนุตตราจารย์ชิงไห่.
ชื่อผู้แต่งอนุตตราจารย์ชิงไห่.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2549?].
เลขเรียกBQ7405 อ37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที / อนุตตราจารย์ชิงไห่
ชื่อผู้แต่งชิง, ไห่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมปฏิบัติธรรมอนุตตราจารย์ชิงไห่, 2549.
เลขเรียกBQ7374 ช541ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที. เล่มที่ 1 / อนุตตราจารย์ชิงไห่
ชื่อผู้แต่งชิง, ไห่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมปฏิบัติธรรมอนุตราจารย์ชิงไห่, [254-]
เลขเรียกBQ7374 ช541 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุญแจสู่การรู้แจ้งในทันที. เล่มที่ 1 / อนุตตราจารย์ชิงไห่
ชื่อผู้แต่งชิง, ไห่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมปฏิบัติธรรมอนุตราจารย์ชิงไห่, [254-]
เลขเรียกBQ7374 ช541 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุญแจเซน / ติช นัท ฮันห์ ; พจนา จันทรสันติ แปล
ชื่อผู้แต่งนัท ฮันห์, ติช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2548
เลขเรียกBQ9265.9 .น63 2548,294.3927 น114ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุญแจเซน = Zen Key / นัท ฮันท์ ติช ; แปลโดย พจนา จันทรสันติ.
ชื่อผู้แต่งนัท ฮันห์, ติช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2519.
เลขเรียกBQ9265.9 .น63 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556.
เลขเรียกD16.166 ด251,301.09593 ด251 ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดยืนของพุทธศาสนิกท่ามกลางสงครามและการปฎิวัติศึกษาจากเวียดนาม / เจมส์ ฟอเรสต์ ; แปลและเรียบเรียงโด...
ชื่อผู้แต่งฟอเรสต์, เจมส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง และ กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม, 2523.
เลขเรียก294.37 ฟ176จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด้วยปัญญาและความรัก / ติช นัท ฮันส์ เขียน ; รสนา โตสิตระกูล แปล.
ชื่อผู้แต่งฮันห์, ติช นัท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปาจารยสาร, 2534.
เลขเรียกPL4379 .ฮ64 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด้วยปัญญาและความรัก / ติช นัท ฮันส์ เขียน ; รสนา โตสิตระกูล แปล.
ชื่อผู้แต่งฮันห์, ติช นัท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2537.
เลขเรียกPL4379 .ฮ64 2537,294.3244 น398ด 2537 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด้วยรัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556.
เลขเรียกD16.166 ด54,330.9593 ด54ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรากงเต๊กและตำรากฐิน ของพระสงฆ์อนัมนิกาย / [พระครูคณานัมสมณาจารย์ (บี๊) และหลวงอาณัมสังฆการ (หงวน เ...
ชื่อผู้แต่งพระครูคณานัมสมณาจารย์ (บี๊)
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์อักษรโสภณ, 2555.
เลขเรียกBQ5020 พ322ต 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราพิธีพระญวน พระครูคณานัมสมณจารย์ กับหลวงอานัม สังฆการ
ชื่อผู้แต่งพระครูคณานัมสมณาจารย์ บี๊
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2473.
เลขเรียก294.72 พ1711ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา