Found: 207  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปู่อมเรศสอนธรรม" เด็กรู้ไหม? ทำทานอย่างไรได้บุญมาก / อมเรศ ศิลาอ่อน
ชื่อผู้แต่งอมเรศ ศิลาอ่อน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (มหาชน), 2558.
เลขเรียกBQ4420.G6 อ296ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ชาดก คุณธรรมสำหรับเยาวชน / ร้อยเรียง นิดดา หงษ์วิวัฒน์ ; ภาพประกอบ โอม รัชเวทย์.
ชื่อผู้แต่งชาดก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนรัก, 2551.
เลขเรียกBQ5780 ป83 2554,294.31883 ช526ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEngineering drawing / A. W. Boundy.
ชื่อผู้แต่งBoundy, A. w. (albert william)
พิมพลักษณ์Sydney : McGraw-Hill, c1992.
เลขเรียกT353 B68 1992,233 ร268ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกตัญญูกตเวที / พระเทพโมลี.
ชื่อผู้แต่งพระเทพโมลี (ฟื้น ปาสาทิโก)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเผยแผ่พุทธธรรมวัดราชบพิธ, 2503.
เลขเรียกBQ4032 .ท72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกามนิต ฉบับการ์ตูน / เล่าเรื่อง, สุภฤกษ์ บุญกอง ; บรรณาธิการ, รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ ; ภาพประกอบ, กาย ...
ชื่อผู้แต่งสุภฤกษ์ บุญกอง.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2548.
เลขเรียก294.31883 ส834ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกามนิต ฉบับการ์ตูน ภาคบนดิน ภาคบนสวรรค์ / เล่าเรื่อง สุภฤกษ์ บุญกอง ; ภาพประกอบ กาย เบ็ญจวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสุภฤกษ์ บุญกอง.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2547.
เลขเรียกPZ90.ท9 ส74ก64 2547,294.3883 ก26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำรุงมารดาบิดา / พันตรีวิกรอง พงศ์สุภา
ชื่อผู้แต่งวิกรอง พงศ์สุภา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2530.
เลขเรียก294.3444 ว495ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำรุงมารดาบิดา / วิกรอง พงศ์สุภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2529.
เลขเรียกHQ1064.T5 ว495ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำรุงมารดาบิดา : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / วิกรอง พงศ์สุภา.
ชื่อผู้แต่งวิกรอง พงศ์สุภา.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2512.
เลขเรียกBQ4032 ว63ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูชาคนที่ควรบูชา : หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก / เกษม บุญศรี เปรียญ, แต่ง
ชื่อผู้แต่งเกษม บุญศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกBQ4138.T5 ก784,294.304 ก 876 ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผจญภัยของพระพุทธเจ้า / เล่าเรื่อง : น้านกฮูก ; รวบรวม : กาญจนา ฐานวิเศษ ; วาดภาพ : ชาตรี ศรีพลแผ...
ชื่อผู้แต่งน้านกฮูก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน ฟอร์ คิดส์, 2549-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผจญภัยของพระพุทธเจ้า ตอน ปราบยักษ์กินคน / กาญจนา ฐานวิเศษ, รวบรวม ; น้านกฮูก, เล่าเรื่อง
ชื่อผู้แต่งน้านกฮูก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2557
เลขเรียกย. น467ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนครพนม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพูดเพื่อธุรกิจ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกHF5718 อ38 2532,651.73 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หนังสือพุทธศาสนาประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น / ชมนาด บุญอารีย์ = An analysis o...
ชื่อผู้แต่งชมนาด บุญอารีย์ 2518-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา