Found: 62  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(พิเศษ) หนังสือบทสวดมนต์พิเศษแปรธาตุสู่ความเป็นกายทิพย์เป็นบทสวดมนต์สู่การยกจิตของมนุษย์-เทวดาและอบา...
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : วัดถ้ำมังกรทอง, [2556?]
เลขเรียกBQ5618.T5 พ763 2556?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรสืบดวงพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลเฉลิมพระชนมพร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, 2542.
เลขเรียกBQ5631 ก446 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบูชาพระรัตนตรัยทำวัตรเช้า-เย็นแปลยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ชินบัญชรและบทอื่นๆ / ของ แม่ชีเนกขัมมะจารินี
ชื่อผู้แต่งแม่ชีเนกขัมมะจารินี
พิมพลักษณ์[ชลบุรี วัดเขาพุทธโคดม, 253-?]
เลขเรียกBQ5618 ม879ค 253-?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดต่างเพราะสัญชาตญาณ / Jonathan Haidt เขียน ; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แปล.
ชื่อผู้แต่งไฮดท์, โยนาธาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2556.
เลขเรียกBF441 ฮ9ค 2556,153.42 ฮ93ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณานุคุณไตรภาค / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; ธงทอง จันทรางศุ, ชัชพล ไชยพร, ถอดความเป็นร้อยแก้ว ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียก294.34433 ค44 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการฝึกอบรมพัฒนาจิต / ของ พระราชสุทธิญาณมงคล
ชื่อผู้แต่งพระราชสุทธิญาณมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. วิริยะพัฒนาโรงพิมพ์, 2534.
เลขเรียกBQ5631 พ414ค 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพุทธบริษัท / ธรรมปราโมทย์
ชื่อผู้แต่งธรรมปราโมทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2550.
เลขเรียกBQ5618.T5 ค695 2550,294.3 ธ44ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสวดมนต์สำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป / ผู้รวบรวม อรพรรณ คัมภีรศิลป์, วิเชียร อนันตศิริรัตน...
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ คัมภีรศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2548
เลขเรียกBQ5558.T5 ค695ก,294.34433 คน695 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออุบาสก อุบาสิกาภาค 1-2 : ทำวัตรเช้า-เย็น และบทสวดมนต์พิเศษบางบท แปลไทย ของ สวนโมกข์ ไชยา รว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สมชายการพิมพ์, [2550?]
เลขเรียกBQ5618.T5 ท432 2550?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออุบาสก-อุบาสิกา ทำวัตรเช้า-เย็น และบทสวดมนต์พิเศษบางบท / ของ สำนักสวนโมกขพลาราม ไชยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฤทธิศรีการพิมพ์, 2528?
เลขเรียกBQ5618.T5 ค695 2528?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออุบาสกอุบาสิกา ภาค 1-2 แปลไทย ของ สำนักสวนโมกขพลาราม และบทความของ ศักดิ์ ศาลยาชีวิน / สำนักสว...
ชื่อผู้แต่งสวนโมกขพลาราม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การพิมพ์พระนคร, [2527- ].
เลขเรียกBQ5580 ส47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานบทสวดมนต์ และคำแปล เพื่อสุขภาพ สันติ และความสุข / จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2552.
เลขเรียก294.339 ต215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรับยาสมุนไพรและบทสวดมนต์ถวายพรพระ / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) 2471-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ์, [255-?]
เลขเรียกQV770.JT3 พ336พ 255-?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา