Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมอญ : ฉบับวัดบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / วัดบางกระดี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่งเสริมธรรมการพิมพ์, [2548].
เลขเรียกBQ5578.ท9 บ35
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนตร์ศัพท์ทับเสียงสำเนียงไทยมอญ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สมาคมไทยรามัญ, 2558?]
เลขเรียกBQ5632 ม33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนตร์ศัพท์ทับเสียงสำเนียงไทยมอญ / จำเนียร ศรีดาวเดือน text
ชื่อผู้แต่งจำเนียร ศรีดาวเดือน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมไทยรามัญ, 2558
เลขเรียก294.3 จ356ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนตร์ศัพท์ทับเสียงสำเนียงไทยมอญ / [บรรณาธิการ สนั่น มีขันหมาก]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จำเนียร ศรีดาวเดือน และคนไทยมอญ, 2555
เลขเรียกBQ5631 ม148 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนตร์ศัพท์ทับเสียงสำเนียงไทยมอญ / [บรรณาธิการ สนั่น มีขันหมาก]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จำเนียร ศรีดาวเดือน และคนไทยมอญ, 2555
เลขเรียกBQ5631 ม456 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนตร์ศัพท์ทับเสียงสำเนียงไทยมอญ / [สมาคมไทยรามัญ].
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.]
เลขเรียกBQ5541 ม33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนตร์ศัพท์ทับเสียงสำเนียงไทยมอญ : นวัตกรรมตำราเพื่อธำรงรักษาเสียงสาธยายมนตร์ของฅนไทยมอญ / สมาคมไทย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมไทยรามัญ, 2555
เลขเรียก294.338 ม148 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนตร์ศัพท์ทับเสียงสำเนียงไทยมอญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สมาคมไทยรามัญ, 2558?].
เลขเรียกBQ5632 ม3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนตร์ศัพม์ทับเสียงสำเนียงไทยมอญ /.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : สมาคมไทยรามัญ, uuuu.
เลขเรียกBQ 5631 ม145
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์มอญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เท็คโปรโมชั่น แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง, 2545.
เลขเรียกBQ5551 ส376 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา