Found: 57  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุสลา ธมมา / จักรพงศ์ ไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งจักรพงศ์ ไพบูลย์
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2556.
เลขเรียกBQ5580 จ222ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์อุปปาตะสันติ : บทสวดมนต์มหาสันติงหลวง / พระมหามังคละสีละวังสะ ; พระธรรมคุณาภรณ์ (เช้า ฐิตะปั...
ชื่อผู้แต่งพระมหามังคละสีละวังสะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
เลขเรียกBQ5618.T5 พ358ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคาถาถวายราชสดุดีและถวายพระพร : พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร...
ชื่อผู้แต่งมหาเถรสมาคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2530.
เลขเรียกBQ5590.ค6 ม46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณานุคุณไตรภาค / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; ธงทอง จันทรางศุ, ชัชพล ไชยพร, ถอดความเป็นร้อยแก้ว ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียก294.34433 ค44 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือบทสวดมนต์ฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมโดย พระราชปฏิภาณโสภณ (ม.ติกฺขญาโณ ป.ธ.9)และคณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553.
เลขเรียกBQ5578.ท9 ค74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสวดพระพุทธมนต์ / รวบรวมโดย พระอนุสรณ์ อาภากโร (จันทร์มูลตรี, สีหะวงษ์).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สีตลาศัยการพิมพ์(เซี้ยงไฮ้), 2554.
เลขเรียกBQ5578.T5 ค695 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออุบาสกอุบาสิกา ภาค 1-2 แปลไทย ของ สำนักสวนโมกขพลาราม และบทความของ ศักดิ์ ศาลยาชีวิน / สำนักสว...
ชื่อผู้แต่งสวนโมกขพลาราม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การพิมพ์พระนคร, [2527- ].
เลขเรียกBQ5580 ส47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชินบัญชรสวดมนต์อย่างไรให้เป็นสุข / ษรวัฒน์
ชื่อผู้แต่งษรวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะบุคคลประกายพฤกษ์, 2550.
เลขเรียกBQ4570.M3 ษ132ช 2550,294.382 ษ131ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพพระครูธรรมธรเปล่ง ยสชาโต วัดโคกพระเจดีย์ ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี ...
พิมพลักษณ์[นครปฐม : โรงพิมพ์ศรีอักษรนครปฐม, 2529]
เลขเรียกBQ5578.ท9 ท65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมบรรณาการ เนื่องในงานฌาปนกิจศพ นายจินดา เตชะเสน ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร พระประแดง วันอาทิตย์ที่ 1 มิถ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพ์, 2518].
เลขเรียกBQ5580 ธ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานสารคดีพื้นบ้านโบราณเรื่องพระอินทร์ใช้ชาติ / แต่งโดย บุญศรี สุวรรณไตรย์
ชื่อผู้แต่งบุญศรี สุวรรณไตรย์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2549.
เลขเรียกGR312 บ573
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น บาลี-คำกลอน / พระภาสกร ภ. ภูริวฑฒโน.
ชื่อผู้แต่งพระภาสกร ภ. ภูริวฑฒโน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์นันทพันธ์, 2544.
เลขเรียกBQ5578.ท9 บ371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์บาลี/แปล : วัดเขาอิติสุคโต / พระอำนาจ อภิวโร
ชื่อผู้แต่งพระอำนาจ อภิวโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Si-am books, 2549
เลขเรียก294.3443 พ17115บ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์แปล ( ฉบับธรรมทาน ) [text] / วัดมเหยงคณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2560
เลขเรียก294.338 บ131
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา