Found: 2  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประขุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9 พัฒนาพืชสวนไทยเพื่อไทยเข้มแข็ง / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , 2553.
เลขเรียก630 ม ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่เกษตร ) สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมรา...
ชื่อผู้แต่งสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549
เลขเรียก016.635 ส293ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา