Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 4 / ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558, [2015]
เลขเรียกQK99.T5 ด132 2548 ล.2,QV770.JT3 ณ999พ 2558,อ 581.634 ณ72พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติในประเทศไทย / ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยการอน...
ชื่อผู้แต่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2556
เลขเรียกRM666.H33 พ-พ 2556,615.321 อ73พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติในประเทศไทย. เล่ม 2 / เรื่องและภาพประกอบ พงษ์ศักดิ์ พลเสนา.
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ พลเสนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2558.
เลขเรียกQK99.T5 พ2พ 2558,QV766 พ815 2558,581.634 พ164พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการเรื่องสมุนไพรในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส / ผู้เขียนและเรียบเรียง ทรรศนีย์ พั...
ชื่อผู้แต่งทรรศนีย์ พัฒนเสรี.
พิมพลักษณ์นารธิวาส : โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง งานป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2548.
เลขเรียกRS164 .ท44 2548,QV766 ท157อ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา