Found: 383  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 กลยุทธ์ซุนวู. ฉบับการ์ตูน / ดนุพล เขียวสาคู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บีเวล, 2550.
เลขเรียกU163 ด124ส ล.1-2 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 กุศโลบายขงเบ้ง / บุญศักดิ์ แสงระวี, แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
เลขเรียกU162 ส727 2560,895.13 บ574ส 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 กลยุทธ์ไทย / เขียนโดย โชติช่วง นาดอน.
ชื่อผู้แต่งโชติช่วง นาดอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2546.
เลขเรียกHD30.28 ช93,658.0019 ช825ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 กลยุทธ์ไทยวิถีผู้นำสู่ความสำเร็จ / ทองแถม นาถจำนง
ชื่อผู้แต่งทองแถม นาถจำนง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทสพรบิลเลี่ยนกรุ๊ป, 2557.
เลขเรียกHD57.7 ท266,355.02 ท266ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธิ์กับธุรกิจการค้า บุญศักดิ์ แสงระวี
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543
เลขเรียก355.4 บ243ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์ "ซุนวู" กุญแจไขความสำเร็จ / อนันต์ จันทร์เจริญ
ชื่อผู้แต่งอนันต์ จันทร์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2555.
เลขเรียกHD30.28 อ165ส 2555,658.4 อ165ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์ / หลิว หย่ง เซิง ; วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล, แปล
ชื่อผู้แต่งหลิว, หย่ง เซิง ผู้แต่ง
เลขเรียกU161 ห337 2562,355.02 ห337ส 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์ : กลวิธีรับมือกับภาวการณ์คับขัน / ไพบูลย์ จินตกุล เรียบเรียง ; ทองแถม นาถจำนงค์ วิจารณ์...
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ จินตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2533.
เลขเรียกU161 .พ95,658 พ94ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์ กับธุรกิจการค้า/ บุญศักดิ์ แสงระวี.
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543.
เลขเรียกHD 30.28 บ574ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์ ศิลปะและสัญชาตญาณการต่อสู้ของสัตว์ / เซียว ฉางซู; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งเซียว, ฉางซู
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2542.
เลขเรียก355.42 ซ751ส2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์ สุดยอดเหลี่ยมคมแต้มคูจีน = 36 stratagems Chinese tactics for success / เอวีลีน ลิป, เขี...
ชื่อผู้แต่งลิป, เอวีลีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536.
เลขเรียกHD37.T5 ล235 2536,158 ล 514 ส 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์กับธุรกิจการค้า / โดย บุญศักดิ์ แสงระวี
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543.
เลขเรียกHD30.28 บ574 2543,355.4 .บ574ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์กับธุรกิจการค้า = thirty-six strategies / โดย บุญศักดิ์ แสงระวี.
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2552.
เลขเรียกHD30.28 .บ73 2552,658 บ574ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์สู่ชัยชนะ ภาคปฏิบัติ / บุญศักดิ์ เเสงระวี.
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ เเสงระวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2551.
เลขเรียกU162 บ574ส 2551,355.4 บ43ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนครพนม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์สู่ชัยชนะภาคปฎิบัติ : ตำราพิชัยสงครามฉบับพิสดาร / บุญศักดิ์ แสงระวี:แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2536
เลขเรียกU162 ก287 2536,158 ส26 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา