Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด / ว...
ชื่อผู้แต่งวัชระพล ธุรกิจ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารกรุงไทยสาขาร้อยเอ็ด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ...
ชื่อผู้แต่งนพกร ศรีจำนงค์
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 658.834 น42ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริโภคผลไม้กระป๋องของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด / รายงานการศึกษาปัญหาพิเศษขอ...
ชื่อผู้แต่งสายสุนีย์ แย้มสนรัตน์
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลพ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / การศึกษาอิสร...
ชื่อผู้แต่งปัญจพร สอนสระคู
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา