Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ต่อสั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549.
เลขเรียกH62 ร645บ10,W225.JT3 บ131 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2545)
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักงาน, 2545
เลขเรียกWA540.1 ห323พ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2545)
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียกKPT1483 พ46 2546,WA32.JT3 พ371 2546,344.02 พ1711 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 / คณะกรรมาธิการการสา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, [2549?]
เลขเรียกW225.JT3 ร451ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา