Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวศาสดามุฮัมมัด ศาสทูตแห่งอิสลาม = The propheet''s family / เรียบเรียงโดย คณะกรรมการฝ่ายข้อเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 14 พับลิเคชั่น : สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม, 2543.
เลขเรียกBP76.8 ค45 2543,297.09 ค155 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี, 2559
เลขเรียกBP75.22 ค 2559,297 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติการสอนในมัสยิดและโรงเรียนสอนอัลกุรอาน : ศึกษากรณีวิเคราะห์ตัวอย่างการสอนของท่านนบี แก่บรรดาเ...
ชื่อผู้แต่งซอลาฮุดดีน จารู
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกBP75.3 ซ54 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสดามุฮัมมัดศ็อลลอลล...
ชื่อผู้แต่งอับดุลเลาะ หนุ่มสุข
พิมพลักษณ์ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา, 2543
เลขเรียกBP75.3 อ63 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสดาและสาส์นของท่าน = The seal of the prophets and his message / อะยาตุลลอฮ์ ซัยยิดมุจญ์ตะบา มูซา...
ชื่อผู้แต่งมูซาวี ลอรี, มุจญ์ตะบา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการแปลอัลมุศฏอฟา, 2553.
เลขเรียกBP194 ม242 2553,297 ม661ศ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา