Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี แห่งการหยัดสู้ : เคียงข้างพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดภาคใต้.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มูลนิธิธรรมกาย, 2550.
เลขเรียก294.31175 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบนรอยทางแห่งรอยธรรมจากพุทธทาสถึงว.วชิรเมธี / บุลยา เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งบุลยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2552.
เลขเรียกBQ843 บ74,294.37 บ47บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธทาสธรรมคำกลอน : เส้นทางสู่ความสุขเย็น / พุทธทาส อินทปัญฺโญ. ; บรรณาธิการ ษุภชา โศภิษฐกมล.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2553.
เลขเรียกBQ5500 พ74,294.3881 พ44พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนพิธีและมารยาทไทย / กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2560
เลขเรียกBQ4965 ศ615พ,294.3 ศ376ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนาและปรัชญาในจีน ทิเบตและญี่ปุ่น / ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2545.
เลขเรียกBL1802 ท56,299.5 ท225ศ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนลูกให้เป็นยอดคน ตามแนวทางของพระพุทธองค์ / พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์, ธ.ธรรมรักษ์
ชื่อผู้แต่งพิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2561
เลขเรียก294.344 พ383ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิบล่อหั่น / เสฐียรพงษ์ วรรณปก.
ชื่อผู้แต่งเสฐียรพงษ์ วรรณปก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนพิมพ์หนังสือธรรมะอ่านง่าย, 2547.
เลขเรียก294.3 ส533ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องลึกลับที่เจน ญาณทิพย์ ยังไม่เคยเล่า / จี๊ดจ๊าด
ชื่อผู้แต่งจี๊ดจ๊าด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2559
เลขเรียกBQ4435 จ551 2559,294.3444 จ551ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่ใช่กู / หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระครูวินัยธร พระมหาทรงศักดิ์ วิโนทโก), เรื่อง ; สมเกียรติ ทวีพัน...
ชื่อผู้แต่งพระครูวินัยธร พระมหาทรงศักดิ์ วิโนทโก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2555.
เลขเรียกBF637.S8 พ323ม 2555,294.301 พ17บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา