Found: 218  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พญาหงส์" วรรณกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ / โดย โสรัตยา สังข์ทอง.
ชื่อผู้แต่งโสรัตยา สังข์ทอง.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกPL4200.5.ต9 ส95 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง750 ปี เมืองเชียงราย-ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงราย / เรียบเรียงโดย บดินทร์ กินาวงศ์
ชื่อผู้แต่งบดินทร์ กินาวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2555
เลขเรียกภน 959.361 บ143จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Phaya Meng Rai [map] = อำเภอพญาเม็งราย / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2532.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องBan Pak Phaya [map] = บ้านปากพญา / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2516.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhytochemical study of Diospyros rubra Lec. stem / Shollada Posritong = การศึกษาทางพฤกษเคมีของลำต้นพ...
ชื่อผู้แต่งShollada posritong.
พิมพลักษณ์2002.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQuinones from roots of Prismatomeris sessiliflora and Diospyros montana / Sukanya Dej-adisai = ควิโน...
ชื่อผู้แต่งSukanya dej-adisai.
พิมพลักษณ์1997.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องThe Four [videorecording(DVD)] = 4 มหากาฬ พญายม / Beijing Enlight Pictures Limited, presents.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แอล.เอช มูฟวี่ จำกัด(ผู้จำหน่าย), 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องThe Four 2 [videorecording] = 4 มหากาฬ พญายม 2.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พีรามิด ดิจิตอล จำกัด (ผู้จำหน่าย) ; 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องThe Four 3 [videorecording] = 4 มหากาฬ พญายม 3.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พีรามิด ดิจิตอล จำกัด (ผู้จำหน่าย) ; 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe identities and anti herpes simplex virus activity of Clinacanthus Nutans and Clinacanthus Siamen...
ชื่อผู้แต่งPaween Kunsorn.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์พญากงพญาภาณ / เทพ สุนทรศารทูล.
ชื่อผู้แต่งเทพ สุนทรศารทูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พระนารายณ์, 2537.
เลขเรียกPL4209.1.ท72 ก64,895.911 ท596ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด ตามการรรับรู้ของสมาชิกสหกรณ์ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเช...
ชื่อผู้แต่งเกียรติภูมิ จินดาวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2536.
เลขเรียก334.683 ก854ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบพิษก่อกลายพันธุ์และพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากใบมะรุม (Moringa oleifera Lam.)และใบว่านพญาวา...
ชื่อผู้แต่งธนวิทย์ ทองใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 615.907 ธ157ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในกระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก= Evaluation on Nutrition Values of Sn...
ชื่อผู้แต่งตรีชฎา อุทัยดา.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2558.
เลขเรียกวจ 636.5 ต348ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านบึงพญาปราบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้าน...
ชื่อผู้แต่งเชฎฐา อู่แก้ว 2517-
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา