Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังความเคลื่อนไหวของเส้นและลายในธรรมชาติ / โดย สายฝน อินทะโคตร.
ชื่อผู้แต่งสายฝน อินทะโคตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกND1023 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาแผนที่ปริมาณฝนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย (ปีที่ 2) = Development...
ชื่อผู้แต่งเสริม จันทร์ฉาย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกQC925.5.ท9 ส47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ โครงการขายเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(อสฝล.) / เอมอ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียกQC 928.74.T5 อ844 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [2531]-
เลขเรียก630.20112 น927 นฐ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา