Found: 799  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 เคล็ดลับทำให้อายุยืน / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, เขียน ; กนก เสือแจ่ม, ภาพประกอบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2555.
เลขเรียกRA 776.95 ส35 2555,613.0434 ร173ส 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 โรคร้ายที่เกิดกับผู้สูงอายุ / ธนาวัสน์ สุธาชิตนุวัตร์ เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งธนาวัสน์ สุธาชิตนุวัตร์
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ก่อกัน การพิมพ์, [255-]
เลขเรียกRC952 ธ251,WT120 ธ251
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 โรคร้ายที่เกิดกับผู้สูงอายุ / ธนาวัสน์ สุธาชิตนุวัตร์.
ชื่อผู้แต่งธนาวัสน์ สุธาชิตนุวัตร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เบิ้ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์, [2554].
เลขเรียกRA777.6 ธ251 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 โรคร้ายที่เกิดกับผู้สูงอายุ / วาสนา ชีตาชีวะ.
ชื่อผู้แต่งวาสนา ชีตาชีวะ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรัทธาธรรม, 2553?.
เลขเรียก618.97 ว28ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 โรคร้ายที่เกิดกับผู้สูงอายุ / ธนาวัสน์ สุธาชิตนุวัตร์, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งธนาวัสน์ สุธาชิตนุวัตร์
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ก่อกัน การพิมพ์, 2555
เลขเรียก613.0438 ธ152ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 โรคร้ายที่เกิดกับผู้สูงอายุ / ธนาวัสน์ สุธาชิตนุวัตร์.
ชื่อผู้แต่งธนาวัสน์ สุธาชิตนุวัตร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เบิ้ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์, [2544].
เลขเรียก613.0438 ธ251ส 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 นาที ฟิตกายให้แกร่ง ฉบับสูงวัยทำได้ด้วยตัวเอง / รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ พิทยศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคสมองและโรคพาร์กินสัน, 2562
เลขเรียกRA 777.6 ร636ย,WT101 ร636 2562,613.710846 ร636ย 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ / โดย บรรลุ ศิริพานิช.
ชื่อผู้แต่งบรรลุ ศิริพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2543.
เลขเรียกRA777.6 บ184 2541,WT100 บ4ย 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 โรคฮิตในผู้สูงอายุ รู้ไว้เพื่อป้องกันและการดูแลสุขภาพ / ไปรยา พิริญาพร
ชื่อผู้แต่งไปรยา พิริญาพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2552, [2009]
เลขเรียกWT100 ป964ย 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง27th Annual Meeting The Royal College of Physicians of Thailand [videorecording] : 27th April - 1s...
ชื่อผู้แต่งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 27 : 2554 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ราชวิทยาลัย, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ประการเพื่อชีวีสดใสวัยสูงอายุ / โดย สถาบันเวชศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประทเทศไทย, 2543.
เลขเรียกHV1484.T5 ป191 2543,WT104 ก832 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA causal model of medication adherence behavior in the elderly with hypertension / Somluk Tepsuriya...
ชื่อผู้แต่งSomluk Tepsuriyanont.
พิมพลักษณ์2010.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา