Found: 103  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กับงานกรมที่ดิน : วิเคราะห์บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง / กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2549
เลขเรียกHD38.2 ห36 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 แม่ทัพหญิง แห่งวงการธุรกิจไทย / ณัตตินา สุวัฒวิตยากร
ชื่อผู้แต่งณัตตินา สุวัฒวิตยากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด, 2551.
เลขเรียกHD38.25.T5 ณ381ส 2551,923.8 ณ382ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBoardroom Magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมฯ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องCEO ธรรมะ พบ CEO โลก [videorecording(VCD)] / สถาบันวิมุตตยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิมุตตยาลัย., [2555].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCEO แห่งโลกกลางคืน / สมศักดิ์ อ่อนศรี เรื่อง ; ลักขณา สมพงษ์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ อ่อนศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2552.
เลขเรียกHD38.25.ท9 ส45,658.4012 ส16ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSigve's way / ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, อาทิตย์ โกวิทวรางกูร, ผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ thaicoon book, 2548.
เลขเรียกHD30.28 .ธ635 2548,658.409 ซ239 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe signature คนธุรกิจต้นแบบ / บรรณาธิการสร้างสรรค์ นงค์นาถ ห่านวิไล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ Bizbook, 2553.
เลขเรียกHF5386 .ด75,658 ล218ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUntold Stories of Executive Coaching in Thailand / เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2555.
เลขเรียกHD30.4 อ64,658 ก768อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ CEO : 9 สุดยอดนักบริหารมือโปร / ถนอมศัดิ์ จิรายุสวัสดิ์ [text]
ชื่อผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกHD38.25.T5 ถ192,658.409 ถ15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ...
ชื่อผู้แต่งขณิษฐา ภักดีวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำกับดูแลวินัยของผู้บริหารสถาบันการเงิน / พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล
ชื่อผู้แต่งพรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียกHG4027.35 พ42 2550,346.082 พ 162 ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ และเรื่องราวของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค / ณัชช...
ชื่อผู้แต่งณัชชา เพ็ชร์ไทย
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา