Found: 272  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง" / มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, [2557]
เลขเรียกส.ร. 658.407 พ113ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กับงานกรมที่ดิน : วิเคราะห์บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง / กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2549
เลขเรียกHD38.2 ห36 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีกับงานกรมที่ดิน : วิเคราะห์บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง / กรมที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองแผนงาน, 2549.
เลขเรียกHD890.55.Z63 ห159 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์
ชื่อผู้แต่งอนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, [2534]
เลขเรียกHF5549.5.T7 อ184 [2534],658.3 อ15ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 มหาเศรษฐีสอนบริหารกิจการ แบบนี้จึงจะรวย / Jeff Grout and Lynne Curry ; แปลและเรียบเรียงโดย วรเช...
ชื่อผู้แต่งเกร้าท์, เจฟฟ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วันเวิลดิ์, 2547.
เลขเรียกHB615 ก762,658.4 ก768ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 แม่ทัพหญิง แห่งวงการธุรกิจไทย / ณัตตินา สุวัฒวิตยากร
ชื่อผู้แต่งณัตตินา สุวัฒวิตยากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด, 2551.
เลขเรียกHD38.25.T5 ณ381ส 2551,923.8 ณ382ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 เซียนซีอีโอ = what the best CEOs know / เจฟฟรีย์ เอ. เครมส์ ; แปลและเรียบเรียงโดย นาถกมล บุญรอดพ...
ชื่อผู้แต่งเครมส์, เจฟฟรีย์ เอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 2547.
เลขเรียกHD38.25.U6 ค47 2547,658.406 ต749จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBoardroom Magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมฯ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCEO PR \& IMAGE : ยุทธวิธีการสร้างภาพลักษณ์ผู้บริหารด้วยการจัดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ / พจน์ ใจ...
ชื่อผู้แต่งพจน์ ใจชาญสุขกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ค, 2548.
เลขเรียกHD38.2 .พ23 2548,658.4 พ23ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCEO way / โดย สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน. [text]
ชื่อผู้แต่งสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2548.
เลขเรียก658.4 ส21ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องCEO ธรรมะ พบ CEO โลก [videorecording(VCD)] / สถาบันวิมุตตยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิมุตตยาลัย., [2555].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCEO สอนน้อง / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกHD38.2 .ก552 2551,658 ก353ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCEO สอนพลิกเกมธุรกิจ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นทุน / ทศ คณนาพร
ชื่อผู้แต่งทศ คณนาพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิช, 2551
เลขเรียกHD 38.23 ท18 2551,650.1 ท18ซ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCEO โตด้วยความคิด (ข้อคิดดี ๆ มีไว้แบ่งปัน 2) : ( Good thought, great boss ) / โดย นวพันธ์ ปิยะว...
ชื่อผู้แต่งนวพันธ์ ปิยะวรรณกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก็อด กีฟวิ่ง, 2547
เลขเรียกHD38.2 น297 ล.2,650.1 น17ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา