Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 เซียน ซีอีโอ : ศึกษาวิธีการของสุดยอดผู้นำ เพื่อเปลี่ยนธุรกิจคุณให้กลายเป็นบริษัทชั้นนำ = เจฟฟรีย...
ชื่อผู้แต่งเครมส์, เจฟฟรีย์ เอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 2548.
เลขเรียกHD38.25.U6 ค749ซ 2548,658.406 ค57จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCSR = Harvard business review on corporate responsibility / โดย C.K. Prahalad \& Allen Hammond ; ผ...
ชื่อผู้แต่งพราหาราช, ซี. เค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2554.
เลขเรียกHD60 พ424,658.408 พ17ซ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe effective executive in action : ผู้บริหารทรงประสิทธิผล ภาคปฏิบัติ/ Perter F. Drucker, Joseph A. ...
ชื่อผู้แต่งDrucker Perter F.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : เอส. พี. เอ็น. การพิมพ์, 2552.
เลขเรียกHD 38.25.U6 ด313ผ 2552,658.4092 ด1711ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นสตีฟ จ็อบส์ = Becoming Steve Jobs / Brent Schiender and Rick Tetzeli ; ณงลักษณ์ จารุวัฒน...
ชื่อผู้แต่งชเลนเดอร์, เบรนด์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกQA76.2.J63 ซ114,92 จ194ช 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสายตรงจากสุดยอด CEO / เรียบเรียงโดย วินัยชาญ สรรพโรจน์พัฒนา.
ชื่อผู้แต่งDauphinais, G. William
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
เลขเรียกHD38.2 .ด54 2545,650.1 ว19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดผลงานของ Drucker / Peter F. Drucker ; นรินทร์ องค์อินทรี แปล.
ชื่อผู้แต่งดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ้กซเปอร์เน็ท, 2547.
เลขเรียกHD38.25.U6 ด467 2547,HD38.2 น243ส 2548,658.4 ด46ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดวิชา Executive MBA @ Harvard / นวพร เรืองสกุล.
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550.
เลขเรียกHF5351 น53,658 น297ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดวิชา--Executive MBA@Harvard / นวพร เรืองสกุล
ชื่อผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อความรู้และสิ่งพิมพ์ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553
เลขเรียกHD 37 .T5 น17 2553,658 น176ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา