Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการ / สมชาย สุภัทรกุล, มนวิกา ผดุงสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งสมชาย สุภัทรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2559
เลขเรียกHF5655.T4 ส42 2559,657 ส162ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด : THE ACADEMIC LEADERSHIP OF PRIM...
ชื่อผู้แต่งเศรษฐการ ไชยดำ.
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2557
เลขเรียกวน 372.1 ศ68ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร / กรมส่งเสริมสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , 2553.
เลขเรียก020
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา