Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนก ผีเสื้อ และขุนเขา / เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วนา, 2545.
เลขเรียกQL691.T5 ก74 2545,338.4791 ก484น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกผีเสื้อ 2 = Butterflies and skippers / สุรชัย ชลดำรงค์กุล, มนัส รวดเร็ว
ชื่อผู้แต่งสุรชัย ชลดำรงค์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2558
เลขเรียกQL543 ส-บ 2558,595.789 ส847บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้และพันธุ์สัตว์ในหุบเขาลำพญา / ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ; ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ.
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์, 2547.
เลขเรียกQK364 .ร64 2547,581.9593 พ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพแรกในชีวิต ผีเสื้อ ด้วงกวาง First sight of life [videorecording] / บริษัทหนังเอก [ผลิตรายการ] [...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังเอก, 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา