Found: 891  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กิน" น้ำชะลอวัย = The water secret : The water secret : the cellular breakthrough to look and fee...
ชื่อผู้แต่งมูราด, ฮาวเวิร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2555.
เลขเรียกRM252 .ม74 2555,WB442 ม679ก 2555,615.853 ม679ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10+ โรคผิวหนังต้องรู้ / บรรณาธิการ, วาสนภ วชิรมน, พูลเกียรติ สุชนวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกWR140 ร924 2561,616.5 ส356 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10+ โรคผิวหนังต้องรู้ / บรรณาธิการ, วาสนภ วชิรมน, พูลเกียรติ สุชนวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
เลขเรียกWR140 ร924 2560,616.5 ส727 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เคล็ดลับ : ผิวสวย / เรียบเรียงโดย นุช ภิรมย์
ชื่อผู้แต่งนุช ภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใกล้หมอ, 2548.
เลขเรียกRL87 น724
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 สูตรคืนความอ่อนเยาว์ / Coco.
ชื่อผู้แต่งCoco.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2553.
เลขเรียกRL87 ค950
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีเสริมเสน่ห์ให้ผิวสวย / ทิวาพร ศิวรังสิมันต์.
ชื่อผู้แต่งทิวาพร ศิวรังสิมันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, [254-].
เลขเรียกWR100 ท6ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 สูตรสมุนไพร ช่วยหน้าขาว ผิวใส ไร้สิวฝ้า / ศรัณย์ กิจสิริไพศาล
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ กิจสิริไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556
เลขเรียกRA 778 ศ161ห 2556,646.72 ศ161ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 เคล็ดลับให้หน้าใสเด้งโหงวเฮ้งผิวดี / จิตรา ก่อนันทเกียรติ
ชื่อผู้แต่งจิตรา ก่อนันทเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จิตรา, 2546.
เลขเรียกRA778 จ456ส 2546,613 จ34ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง250 เคล็ดลับความงาม ฉบับสวยแบบอ่อนเยาว์ / บุหงารำไพ.
ชื่อผู้แต่งบุหงารำไพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2546.
เลขเรียกRA778 บ687ส 2546,646.72 บ49ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 Days สวยให้ฟินหมอ Skin คอนเฟิร์ม / นิตยสารคลีโอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียก646.72 ส267 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 สูตรถนอมผิวด้วยต้นเอง / องค์วรา [text]
ชื่อผู้แต่งองค์วรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2546.
เลขเรียกRA778 อ491,WR100 อ6ส 2542,646.72 อ112ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 โรคควรรู้ และการดูแล / มะปราง
ชื่อผู้แต่งมะปราง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, [2548]
เลขเรียกRC46 ม269,WB100 ม269ร 2548,616 ม269ป 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 สูตรสวย / สิทธิ์ ศิริ
ชื่อผู้แต่งสิทธิ์ ศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใส่ใจ, 2549.
เลขเรียก646.727 ส 638 ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA to Z dermatology color atlas / บรรณาธิการ, วาสนภ วชิรมน, พูลเกียรติ สุชนวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกWR17 A111 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา