Found: 242  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง220 สูตร น้ำผักผลไม้เปลี่ยนชีวิต ต้าน 59 โรคร้าย / เฉินเยี่ยนฝู่, เขียน ; โสรัจ นิโรธสมาบัติ, แปล
ชื่อผู้แต่งเฉินเยี่ยนฝู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561
เลขเรียกRM666.B466 ฉ491 2561,641.34 ฉ491ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง92 สูตรน้ำสมุนไพร ต้านโรค บำรุงสุขภาพ/ วิมลพรรณ วรรณพฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งวิมลพรรณ วรรณพฤกษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel good publishing, 2555.
เลขเรียกTP 562 ว666ก 2555,641.875 ว666ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGreat fruit good vegetable = กินผักผลไม้ต้านภัย"โรคมะเร็ง" / B Health Team ; บรรณาธิการ จารุณีจันทร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2554.
เลขเรียก641.35 ก574 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHealing Juices : น้ำผักผลไม้ต้านโรค / บุปผา กิตติกุล.
ชื่อผู้แต่งบุปผา กิตติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด , 2551.
เลขเรียกTX 817.F7 บ26ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMiracle juices : บำบัดโรค เพิ่มพลัง เสริมภูมิคุ้มกัน = Miracle juices : health remedies, energize, ...
ชื่อผู้แต่งยับสเลย์, ชาร์ไมน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียกTP562 ย229บ,WB430 ย229 2549,641.35 ย215ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดกรองและการแยกยีนไคติเนสจากเชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อเพิ่มการเข้าทำลายหนอนใบผัก = Screening and ...
ชื่อผู้แต่งนราดร ฉุยฉาย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 579.5 น172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลีเพื่อต้านทานโรคไส้ดำและเน่าเละ : รายงานผลการวิจัย = Chinese cabbage var...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ โนรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2552
เลขเรียกส.ร. 635.34 ป1411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียและยีสต์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคใบจุดของผักกาดหอม = Selection of antagonistic...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ศรีไม้
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 635.52 ก232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกและการเตรียมสูตรสำเร็จ Bacillus subtillis เพื่อควบคุมโรคใบจุดที่เกิดจาก Alternaria longip...
ชื่อผู้แต่งวานิด รอดเนียม
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกSB608.L523 ว63 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโรคแมลงศัตรูผักบางชนิด / สมชาย เทพเดชา, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะโกรคอมมิวนิก้า, 2533.
เลขเรียก632.3 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโรคและแมลงศัตรูผักบางชนิด / สมชาย เทพเดชา, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มกิจการสิ่งพิมพ์, [253-?]
เลขเรียก581.2 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโรคและแมลงศัตรูผักบางชนิด / สมชาย เทพเดชา, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มกิจการสิ่งพิมพ์, [253-?]
เลขเรียก632 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช / สมชาย เทพเดชา ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มกิจการสิ่งพิมพ์ AGRo COMMUNIKA, 25-
เลขเรียก632.3 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบการก่อโรคในปลาโดยราน้ำ Aphanomyces sp. EN1 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคใบไหม้ในผักตบชวา (Waterhyacin...
ชื่อผู้แต่งธิตินันทน์ สุนทรเดชา
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา