Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักพื้นบ้านเมืองกระบี่ : การผลิตและการตลาด = Local vegetables in Krabi : production and marketing /...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ คงมาก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2539.
เลขเรียกQK85.3.T5.K7 ณ211ผ 2539,635 ณ211ผ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษา เรื่อง สภาพการผลิตและการตลาดพืชผักภาคใต้ / อารีวรรณ ใจเพ็ชร สวัสดิ์ พนมธารีรักษ์ แ...
ชื่อผู้แต่งอารีวรรณ ใจเพ็ชร
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ , 2539.
เลขเรียก338.1735 อ664ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพการตลาดและการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษเพื่อตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี :...
ชื่อผู้แต่งสุทธิจิตต์ เชิงทอง
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
เลขเรียกSB352.35.T5 ส73 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพการผลิตและการตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา / โมนาลิซ่า วงศ์วิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งโมนาลิซ่า วงศ์วิวัฒน์
พิมพลักษณ์2549
เลขเรียกSB352.35.T5 ม93 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพการผลิตและการตลาดพืชผักในภาคใต้ : รายงานผลการศึกษา / งานพืชสวน สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมเกษตรภาคใต้ งานพืชสวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539
เลขเรียก635 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาโครงข่ายและที่ตั้งตลาดผักและผลไม้ที่สอดคล้องกับพื้นที่ผลิตในภาคใต้ของประเทศไทย / จอมข...
ชื่อผู้แต่งจอมขวัญ นาคฤทธิ์ 2517-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารด้านผักและผลไม้ : กรณีตลาดนัดและรถเร่ภาคใต้ตอนบน = Food safety...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2550.
เลขเรียกTS664 ค9 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา